NULL Skriv ut sidan - Höglin, Jonny (f. 1943)

Anbytarforum

Titel: Höglin, Jonny (f. 1943)
Skrivet av: Anders Berg skrivet 2000-06-13, 17:37
Här följer ett första försök till antavla för Johnny Höglins far. Med hjälp av Ådalen-CDn kunde jag verifiera att det är Hans Vilhelm Höglin (1919-94) som är den felande länken.
 
Johnnys farfar har rötter i Gudmundrå socken, Ångermanland, och där kan mycket kompletteras. Farmors far var handlanden och bokföraren Bror Vilhelm Lindgren, född 1874 i Nora (U), vars anor är outredda. Farmors mor Carolina Söderströms anor slutligen sammanfaller med mina egna (inte särskilt utförligt utforskade) anor, och står att finna i Ångermanland och Värmland.  
 
Proband  
Johnny Höglin. Skridskoåkare. OS-guld i skridsko 10000 m 1968 i Grenoble. (Far I:1, s )  
 
Generation I
 
I:1 f  
Hans Vilhelm Höglin. Född 1919-11-21 i Frånö, Gudmundrå (Ådalen-CDn). Död 1994-08-15 i Kroppa sn (Sveriges Dödbok 1968-1996). (Barn Proband, s , Far II:1, s , Mor II:2, s )  
Gift  
 
Generation II
 
II:1 ff  
Viktor Höglin. Snickare, träarbetare. Född 1882-06-04 i Jättesta, Gudmundrå (hfl). Träarbetare 1912 i Jättesta, Gudmundrå (Ådalen-CDn). Arbetare 1913 i Jättesta, Gudmundrå (vb). Träarbetare mellan 1914 och 1915 i Högsta, Gudmundrå (Ådalen-CDn). Byggnadssnickare, änkling 1919 i Frånö, Gudmundrå (Ådalen-CDn). Levde hos Hägglund före 193? i Ytterfälle, Gudmundrå (Asta Berg). (Barn I:1, s , Far III:1, s , Mor III:2, s )  
Gift 1:o 1913-08-24 i Gudmundrå med Sally Margareta Pettersson. Född 1890-05-29 (vb). Död av tuberkulos 1915-01-21 på Utanede sjukhem, Edsele (Ådalen-CDn).  
Gift 2:o 1919-06-22 i Gudmundrå (Ådalen-CDn) med efterföljande ana.  
II:2 fm  
Rut Estrid Lindgren. Född före äktenskapet 1899-09-04 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Bokföraredotter 1919 i Frånö, Gudmundrå (Ådalen-CDn). Levde efter 192? i Ytterfälle, Gudmundrå (Asta Berg). Död 1980-09-16 i Ljusdal (db 1968-96). (Barn I:1, s , Far III:3, s , Mor III:4, s )  
Gift 1:o 1919-06-22 i Gudmundrå (Ådalen-CDn) med föregående ana.  
Gift 2:o med Ragnar Forsman. Född 1902-10-03 i Gudmundrå sn (db 1968-96). Levde i Ytterfälle, Gudmundrå (Asta Berg). Död 1986-03-23 i Ljusdal (db 1968-96).  
 
Generation III
 
III:1 ff f  
Nils Jacob Höglin. Född 1849-08-19 (hfl). Levde som torpare mellan 1872 och 1898 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). (Barn II:1, s , Far IV:1, s , Mor IV:2, s )  
Gift 1875-11-02 med efterföljande ana.  
III:2 ff m  
Cajsa Greta Hansdotter. Född 1849-03-09 (hfl). Levde mellan 1875 och 1898 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). (Barn II:1, s )  
Gift 1875-11-02 med föregående ana.  
III:3 fm f  
Bror Wilhelm Lindgren. Handlande, bokförare. Född 1874-04-06 i Nora sn (U) (hfl). Levde som handelsbiträde mellan 1893 och 1895 i Lunde 3, Gudmundrå (hfl). Frikallad, tillhör sjömanshuset 1895 i Härnösand (Gudmundrå hfl). Levde som bokförare mellan 1895 och 1896 i Jättesta 4, Gudmundrå (hfl). Levde som f d handlande, sedan bokförare mellan 1896 och 1898 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Änkling och bokförare 1900 i Björsta, Gudmundrå (vb). Levde som bokförare mellan 1898 och 1901 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1901 från Björsta 1, Gudmundrå till Jättesta 5, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1904-07-08 från Jättesta 5, Gudmundrå till Nordamerika (hfl). Flyttade 1904 från Nordamerika till Jättesta 5, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1905-12-23 från Jättesta 5, Gudmundrå till Östervåla sn (U) (hfl). (Barn II:2, s )  
Gift 1:o 1893-09-17 med Anna Greta Ersdotter. Född 1872-10-12 i Högsjö sn (Gudmundrå hfl). Levde mellan 1896 och 1898 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Död 1898-08-22 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl).  
Gift 2:o 1900-06-03 i Gudmundrå med efterföljande ana.  
III:4 fm m  
Carolina Söderström. Född 1865-08-02 (hfl,vb). Levde som dotter mellan 1872 och 1882 i Ytterfälle 1, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1882-11-18 från Ytterfälle, Gudmundrå till Högsjö sn (hfl). Flyttade 1886-03-07 från Högsjö sn till Ytterfälle, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1888-12-02 från Ytterfälle, Gudmundrå till Strömnäs, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1890-06-19 från Strömnäs 2, Gudmundrå till Åsele sn (Gudmundrå hfl). Flyttade 1895-04-.. från Tåsjö sn till Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Levde som änka Segerpalm, sedan hustru mellan 1898 och 1901 i Björsta 1, Gudmundrå (hfl). Bagareänka 1900 i Björsta, Gudmundrå (vb). Flyttade 1901 från Björsta 1, Gudmundrå till Jättesta 5, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1905-12-23 från Jättesta 5, Gudmundrå till Östervåla sn (U) (hfl). (Barn II:2, s , Far IV:7, s , Mor IV:8, s )  
Gift 1:o 1888-12-02 med Edvard Teodor Andersson Segerpalm. Bagare. Född 1859-04-03 i Slaka sn (E) (Gudmundrå hfl). Levde som bagaregesäll 1888 i Strömnäs, Gudmundrå (hfl). Levde som bagare mellan 1889 och 1890 i Strömnäs 2, Gudmundrå (hfl). Död enligt attest (pastor och kyrka noterad) 1896-01-24 i Chicago, USA (Gudmundrå hfl).  
Utom äkt  
Gift 3:o 1900-06-03 i Gudmundrå med föregående ana.  
 
Generation IV
 
IV:1 ff ff  
Lars Jacobsson Höglin. Född 1828-01-03 (hfl). Levde mellan 1872 och 1878 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). Levde som frånskild bonde mellan 1878 och 1884 i Jättesta, Gudmundrå (hfl). Flyttade 1884-10-06 från Jättesta, Gudmundrå till Jakob, Stockholm (hfl). Flyttade 1887-12-31 från Jakob, Stockholm till Jättesta, Gudmundrå (hfl). Levde som frånskild f d bonde mellan 1887 och 1898 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). (Barn III:1, s , Far V:1, s , Mor V:2, s )  
Gift (skild) mellan 1849 och 1878 med efterföljande ana.  
IV:2 ff fm  
Märta Greta Nordin. Född 1826-06-24 (hfl). Levde mellan 1872 och 1878 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). Levde som frånskild hustru med alla barnen mellan 1878 och 1885 i Jättesta, Gudmundrå (hfl). Levde som frånskild hustru m. de två yngsta barnen mellan 1885 och 1888 i Björsta, Gudmundrå. (Barn III:1, s )  
Gift (skild) mellan 1849 och 1878 med föregående ana.  
IV:7 fm mf  
Lars Larsson Söderström. Snickare. Torpare. Född 1830-05-05 i Bråttstorp, Sunne (S) (fb). Döpt 1830-05-06 i Bråttstorp, Sunne (S) (fb). Flyttade som drängen Lars Larsson 1852-11-07 från Bråttstorp, Sunne (S) till Gräsmark (S) (Sunne utflyttningslängd, Gräsmark inflyttningslängd). Flyttade som drängen Lars Larsson 1856-02-11 från Gräsmark (S) till Härnösand (Gräsmark utflyttningslängd). Snickare 1856 från Värmland (Gudmundrå vb). Köper 1858 i Ytterfälle 4 (Alfredshem), Gudmundrå (Svenska gods och gårdar). Torpare 1858 i Frånö, Gudmundrå (fb). Levde mellan 1862 och 1872 i Ytterfälle 1, Gudmundrå (hfl). Död 1877-10-24 i Ytterfälle, Gudmundrå (db). (Barn III:4, s , Far V:13, s , Mor V:14, s )  
Gift 1856-03-25 i Gudmundrå med efterföljande ana.  
IV:8 fm mm  
Anna Cajsa Öman. Född 1828-05-05 på Sandö, Nora (Y) (hfl). Döpt 1828-05-06 på Sandö, Nora (Y) (fb). Flyttade 1846 från Sandö, Nora (Y) till Bjärtrå sn (hfl). Levde som hustru, sedan änka hos sonen Olof mellan 1862 och 1907 i Ytterfälle 1, Gudmundrå (hfl). Död 1907-12-22 i Ytterfälle 1, Gudmundrå (församlingsbok). (Barn III:4, s , Far V:15, s , Mor V:16, s )  
Gift 1856-03-25 i Gudmundrå med föregående ana.  
Generation V
V:1 ff ff f  
Jacob Höglin. Död senast 1871 (hfl). (Barn IV:1, s )  
Gift med efterföljande ana.  
V:2 ff ff m  
Lisa Abrahamsdotter. Född 1789-05-25 (hfl). Levde som Jacob Höglins änka mellan 1872 och 1876 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). Död 1876-02-22 i Jättesta 2, Gudmundrå (hfl). (Barn IV:1, s )  
Gift med föregående ana.  
V:13 fm mf f  
Lars Olofsson. Född 1785-04-04 i Rottnerostorpen, Sunne (S) (fb). Döpt 1785-04-06 i Rottnerostorpen, Sunne (S) (fb). 'Gamle Lars Olsson' 1835 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn IV:7, s , Far VI:25, s , Mor VI:26, s )  
Gift med efterföljande ana.  
V:14 fm mf m  
Karin Ersdotter. Född 1802-06-18 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). 1835 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn IV:7, s , Far VI:27, s , Mor VI:28, s )  
Gift med föregående ana.  
V:15 fm mm f  
Måns Öman (Öhman). Glasblåsare. Född 1799-04-10 på Sandö, Nora (Y) (hfl). Skeppare? 1822 på Sandö, Nora (Y) (Gudmundrå vb). Glasblåsare 1828 på Sandö, Nora (Y) (fb). Död före 1845 på Sandö, Nora (Y) (hfl). (Barn IV:8, s , Far VI:29, s , Mor VI:30, s )  
Gift 1822-10-17 i Gudmundrå med efterföljande ana.  
V:16 fm mm m  
Lisa Märta Ersdotter. Född 1798-12-20 i Torrom, Nora (Y) (fb). Bondedotter 1822 i Nensjö, Gudmundrå (vb). Änka, fattighjon 1845 på Sandö, Nora (Y) (hfl). (Barn IV:8, s , Far VI:31, s , Mor VI:32, s )  
Gift 1822-10-17 i Gudmundrå med föregående ana.
 
Generation VI
 
VI:25 fm mf ff  
Olof Månsson. Född 1752 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). Dräng 1780 i N.Åna, Sunne (S) (vb). mellan 1782 och 1785 i Rottnerostorpen, Sunne (S) (fb). mellan 1780 och 1801 i Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). Flyttade 1801 från Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). (Barn V:13, s , Far VII:49, s , Mor VII:50, s )  
Gift 1780-03-27 i Sunne (S) med efterföljande ana.  
VI:26 fm mf fm  
Karin Nilsdotter. Född 1759 i Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). Piga 1780 i Rottnerostorpen, Sunne (S) (vb). mellan 1782 och 1785 i Rottnerostorpen, Sunne (S) (fb). (Barn V:13, s , Far VII:51, s , Mor VII:52, s )  
Gift 1780-03-27 i Sunne (S) med föregående ana.  
VI:27 fm mf mf  
Erik Jonasson. Född 1760 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn V:14, s , Far VII:53, s , Mor VII:54, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VI:28 fm mf mm  
Marit Håkansdotter. Född 1774 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn V:14, s , Far VII:55, s , Mor VII:56, s )  
Gift med föregående ana.  
VI:29 fm mm ff  
Nils Ersson. Född 1764 i Berge, Nora (Y) (hfl [andrahandskälla]). Son 1780 på Sandö, Nora (Y) (hfl). Dagsverkskarl på Sandö, Nora (Y) (hfl). (Barn V:15, s , Far VII:57, s , Mor VII:58, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VI:30 fm mm fm  
Cajsa Månsdotter. Född 1754 (hfl). Död 75 år 9 m 9 d gl 1830-10-31 i Nora sn (db [reg HLA]). (Barn V:15, s )  
Gift med föregående ana.  
VI:31 fm mm mf  
Erik Persson. Ungkarl 1794 i Solum, Hernö (Nora vb). Bonde i Torrom, Nora (Y) (hfl). (Barn V:16, s )  
Gift 1794-03-30 i Nora med efterföljande ana.  
VI:32 fm mm mm  
Anna Nilsdotter. Född 1761 i Torrom, Nora (Y) (hfl). (Barn V:16, s , Far VII:63, s , Mor VII:64, s )  
Gift 1794-03-30 i Nora med föregående ana.  
 
Generation VII
 
VII:49 fm mf ff f  
Måns Larsson. Född 1723 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). mellan 1757 och 1768 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:25, s , Far VIII:97, s , Mor VIII:98, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VII:50 fm mf ff m  
Marit Olofsdotter. Född 1719 i Östra Ämtervik (S) (Sunne hfl). mellan 1757 och 1768 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:25, s )  
Gift med föregående ana.  
VII:51 fm mf fm f  
Nils Svensson. Född 1726 (hfl). 1755 i Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). Död [ej funnen i db] 1787 i Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:26, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VII:52 fm mf fm m  
Gertrud Ersdotter. Född 1722 (hfl). 1755 i Bergstorp, Rottneros, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:26, s )  
Gift med föregående ana.  
VII:53 fm mf mf f  
Jonas Ersson. Född mellan 1725 och 1729 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). Död 1768-08-28 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:27, s , Far VIII:105, s , Mor VIII:106, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VII:54 fm mf mf m  
Karin Persdotter. Född 1726 i Skröttingerud, Sunne (S) (hfl). Död 1803 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:27, s , Far VIII:107, s , Mor VIII:108, s )  
Gift 1:o med föregående ana.  
Gift 2:o med Nils Börjesson. Född 1736 (hfl).  
VII:55 fm mf mm f  
Håkan Andersson. Född 1733 (hfl). mellan 1765 och 1780 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:28, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VII:56 fm mf mm m  
Margit Ersdotter. Född mellan 1744 och 1745 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VI:28, s , Far VIII:111, s , Mor VIII:112, s )  
Gift med föregående ana.  
VII:57 fm mm ff f  
Erik Nilsson. Levde i Berge, Nora (Y) (hfl [andrahandskälla]). Flyttade 1775 till Sandö, Nora (Y) (hfl). Dagsverkskarl på Sandö glasbruk, Nora (Y) (hfl). Död 1789 (okänd andrahandskälla). (Barn VI:29, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VII:58 fm mm ff m  
Anna Mårtensdotter. Född 1733-02-27 i Östanö, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Flyttade 1775 till Sandö, Nora (Y) (hfl). Död 87 år 2 m 11 d gl 1820-10-05 i Näsmark, Bjurholm (okänd andrahandskälla). (Barn VI:29, s , Far VIII:115, s , Mor VIII:116, s )  
Gift med föregående ana.  
VII:63 fm mm mm f  
Nils Ersson. Född 1725 (hfl). från 1747 i Torrom 2, Nora (Y) (mtl). Död 80 år gl 1805-04-01 i Torrom, Nora (Y) (db [reg HLA]). (Barn VI:32, s )  
Gift 1745 (kyrä) med efterföljande ana.  
VII:64 fm mm mm m  
Anna Johansdotter. Född 1716 (hfl). Död 68 år gl 1797-12-28 i Torrom, Nora (Y) (db [reg HLA]). (Barn VI:32, s )  
Gift 1745 (kyrä) med föregående ana.  
 
Generation VIII
 
VIII:97 fm mf ff ff  
Lars Nilsson. Dräng 1719 i Kringeråsen, Västra Ämtervik (S) (Sunne vb [Arne Linnerud]). mellan 1723 och 1745 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:49, s )  
Gift 1719-06-24 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med efterföljande ana.  
VIII:98 fm mf ff fm  
Marit Jonsdotter. Född 1696 (hfl). Piga 1719 i N.Åna, Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]). Död 1768-05-31 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:49, s , Far IX:195, s , Mor IX:196, s )  
Gift 1719-06-24 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med föregående ana.  
VIII:105 fm mf mf ff  
Erik Svensson. Änkling 1719 i Bråttstorp, Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]). mellan 1722 och 1728 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). Död 174. i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:53, s , Far IX:209, s , Mor IX:210, s )  
Gift 1:o med Karin Jonsdotter.  
Gift 2:o 1719-01-18 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med efterföljande ana.  
VIII:106 fm mf mf fm  
Marit (Margit) Månsdotter. Född 1689 (hfl). Piga 1719 i Bråttstorp, Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]). [u.patr.] mellan 1722 och 1728 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:53, s )  
Gift 1719-01-18 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med föregående ana.  
VIII:107 fm mf mf mf  
Per Ersson. mellan 1722 och 1728 i Skröttingerud, Sunne (S) (hfl). Död mellan 1729 och 1735 i Skröttingerud, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:54, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VIII:108 fm mf mf mm  
Ingegerd (Ingrid) Brungelsdotter. Född 1683 (hfl). [u.patr.] mellan 1722 och 1728 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:54, s )  
Gift med föregående ana.  
VIII:111 fm mf mm mf  
Erik Ersson. Född 1709 (hfl). mellan 1736 och 1762 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:56, s )  
Gift med efterföljande ana.  
VIII:112 fm mf mm mm  
Marit Persdotter. Född 1711-12-12 i Årnäs, Sunne (S) (fb [Arne Linnerud]). mellan 1736 och 1762 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). Död 1768 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VII:56, s , Far IX:223, s , Mor IX:224, s )  
Gift med föregående ana.  
VIII:115 fm mm ff mf  
Mårten Andersson. Född 1710 i Eden, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Död 1743-06-.. i Östanö, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn VII:58, s , Far IX:229, s , Mor IX:230, s )  
Gift 1732 (okänd andrahandskälla) med efterföljande ana.  
VIII:116 fm mm ff mm  
Lisa Hansdotter. Född 1704 i Björås, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Död 1781 i Eden, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn VII:58, s , Far IX:231, s , Mor IX:232, s )  
Gift 1732 (okänd andrahandskälla) med föregående ana.  
 
Generation IX
 
IX:195 fm mf ff fm f  
Jon Månsson. Död 174. i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VIII:98, s , Far X:389, s )  
Gift med efterföljande ana.  
IX:196 fm mf ff fm m  
Marit Arvidsdotter. Död mellan 1736 och 1740 i N.Åna, Sunne (S) (hfl). (Barn VIII:98, s , Far X:391, s , Mor X:392, s )  
Gift med föregående ana.  
IX:209 fm mf mf ff f  
Sven Olofsson. Född i Bråttstorp, Sunne (S). (Barn VIII:105, s )  
Gift med efterföljande ana.  
IX:210 fm mf mf ff m  
Karin Ersdotter. Född i Åmberg, Sunne (S). (Barn VIII:105, s )  
Gift med föregående ana.  
IX:223 fm mf mm mm f  
Per Svensson. Född 1669 i Bråttstorp, Sunne (S) (hfl). 1710 i Bråttstorp, Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]). 1711 i Årnäs, Sunne (S) (fb [Arne Linnerud]). mellan 1722 och 1728 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). Död omkring 1754 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VIII:112, s )  
Gift 1:o 1710-12-26 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med efterföljande ana.  
Gift 2:o med Brita. Född 1689 (hfl).  
IX:224 fm mf mm mm m  
Marit Björsdotter. 1710 i Årnäs, Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]). [u.patr.] mellan 1722 och 1728 i Årnäs, Sunne (S) (hfl). (Barn VIII:112, s )  
Gift 1710-12-26 i Sunne (S) (vb [Arne Linnerud]) med föregående ana.  
IX:229 fm mm ff mf f  
Anders Persson. Född 1672 i Ådal, Nordingrå (okänd andrahandskälla). Död 1715 i Eden, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn VIII:115, s )  
Gift med efterföljande ana.  
IX:230 fm mm ff mf m  
Annika Mårtensdotter. Född 1671 i Salom, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Död 1739 i Salom, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn VIII:115, s , Far X:459, s , Mor X:460, s )  
Gift med föregående ana.  
IX:231 fm mm ff mm f  
Hans Persson. Född 1659 (Thord Bylund [Carl Szabad]). Levde i Björås, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Död 1743-05-04 i Östanö, Nora (Thord Bylund [Carl Szabad]). (Barn VIII:116, s )  
Gift med efterföljande ana.  
IX:232 fm mm ff mm m  
Malin Olofsdotter. Född 1666 (Thord Bylund [Carl Szabad]). Levde i Björås, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). Död 1728-11-09 i Östanö, Nora (Thord Bylund [Carl Szabad]). (Barn VIII:116, s , Far X:463, s , Mor X:464, s )  
Gift med föregående ana.  
 
Generation X
 
X:389 fm mf ff fm ff  
Måns Nilsson. (Barn IX:195, s , Far XI:777, s )  
Gift  
X:391 fm mf ff fm mf  
Arvid Jonsson. (Barn IX:196, s , Far XI:781, s )  
Gift med efterföljande ana.  
X:392 fm mf ff fm mm  
Marit Eriksdotter. (Barn IX:196, s , Far XI:783, s )  
Gift med föregående ana.  
X:459 fm mm ff mf mf  
Mårten Ersson. Död 1723 i Salom, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn IX:230, s )  
Gift med efterföljande ana.  
X:460 fm mm ff mf mm  
Dordi Ersdotter. Död 1707 i Salom, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn IX:230, s )  
Gift med föregående ana.  
X:463 fm mm ff mm mf  
Olof Nilsson. Död 1716 i Björås, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn IX:232, s )  
Gift med efterföljande ana.  
X:464 fm mm ff mm mm  
Märta Nilsdotter. Född 1644 (okänd andrahandskälla). Död 1729-03-08 i Björås, Nora (Y) (okänd andrahandskälla). (Barn IX:232, s )  
Gift med föregående ana.  
 
Generation XI
 
XI:777 fm mf ff fm ff f  
Nils. (Barn X:389, s )  
Gift  
XI:781 fm mf ff fm mf f  
Jon Eriksson. (Barn X:391, s )  
Gift  
XI:783 fm mf ff fm mm f  
Erik Bengtsson. (Barn X:392, s )  
Gift