NULL Skriv ut sidan - Werre

Anbytarforum

Titel: Werre
Skrivet av: Peter Nolskog skrivet 2012-01-22, 21:02
Det är helt klart att Nils Werre från Kymbo inte är densamme som överjägmästaren Nils Werre i Svenska Pommern, på Öland och Gotland och som 1652 var kammatjänare. Denne Nils Werre fick så sent som i maj 1679 konfirmation på gårdar i Kalmartrakten av drottning Kristina (fast han kanske då redan var död eller så dog han strax därefter). Allt bygger egentligen på vad Anu Raunio skriver: Den 14-årige sonen Georg Nils Werre 1680 antas till Collegio Urbano i Rom, tillsammans med sin bror Karl Gustav Werre. Georg Nils kallas i i Rom också Giorgio Nicoló Werre. Mamman heter Gertrud Kristina Werre(eller i omvänd ordning Kristina Gertrud) änka efter cacciatore (jägaren) Nils Werre. De anländer till Rom för att söka stöd och underhåll hos drottning Kristina 1679. Jag har hittat en ny källa som i mycket verkar bygga på densamma som Anu Raunio stödjer sig på: C. Bildt: S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom under 1600-talet. från Historisk Tidskrift 1895, s.378. Där står också att Gertrud Kristina anlände med äldste sonen Georg Nils till Rom men att hon sedan återvände till Hamburg, varifrån hon övertalade resten av familjen att ansluta sig och konvertera till katolicismen. I Rom fick alla sedan understöd av drottningen så länge hon levde, men efter Kristinas död 1689, blev det svårare och åtminstone Gertrud Kristina och Georg Nils gav sig då av till Tyskland.
Sedan tidigare (se ovan) vet vi att överjägmästaren Nils Werre 1660 gifte sig med prästdottern Gertrud Coldiwen (Cöldilsen) från Svenska Pommern, och därav drar jag slutsatsen att det är samma Nils och Gertrud vi stöter på i skrifterna från drottning Kristinas omgivning i Rom. Kristina hade ju under åren i exil haft sitt finger med i spelet när Nils utnämndes till överjägmästare på Gotland och Öland 1666, så någon form av samband dem emellan måste ha funnits. Var han kanske kammartjänare hos Kristina 1652? Var det därför som Gertrud tog sonen med sig dit som nybliven änka? Raunio skriver också att Georg Nils blev major vid Bohusläns regemente, vilket stämmer med Georg Nicolai Werre. När Georg Nicolai dör i oktober 1739 i Vinköl(R) uppges han vara 72 år gammal, vilket ger ett födelseår på c:a 1667. Georg Nils var 14 år i maj 1680 i Rom, vilket gör att han föddes c:a 1666. Georg Nicolais barn har bl a namnen Gertrud Kristina Werre, död 1732 i Friggeråker (och gift med Gustav Hård af Torestorp, död 1770 i Torbjörnstorp(R)) och Karl Gustav Werre, född 1706 i Jörlanda(O), död 1769 i Björsäter(R) (jämför med Georg Nils bror Karl Gustav i Rom 1680) och den sannolikt äldste sonen heter Nils Leonard Werre(c:a 1704-1771), Nils efter farfar jägmästaren och Leonard efter morfar kornetten Leonard Lake(1639-1689). Karl Gustav Werre född 1706 har en son vid namn Georg Justus Werre(1743-1817).
Att Gertrud åker från Rom till Tyskland efter 1689 kan bero på att hon ju ursprungligen kom från Svenska Pommern.
För mig betyder allt detta att sambandet är klart.