NULL Skriv ut sidan - Werre

Anbytarforum

Titel: Werre
Skrivet av: Kjell Henrysson skrivet 2004-11-16, 20:54
Vad sägs om följande: Samzelius; Jägeristaten,1915,s93, Hofjägeristatens beställningsmän 1655-1665: Werre Nicolaus. Kammartjänare 1652, lifknekt 1653, rustmästare 1654. Jägeritjänsteman i Pommern 1655, öfverjägmästare därst. 1657 Michaelitiden. Öfverjägmästare på Gotland och Öland hos Christina 1665 21/6 (fullmakt från Rom). Instruktion i 10 punkter, gafs honom från Hamburg 1666 24/8 och är undertecknad Christina Alessandra. Han var i tjänst till år 1672. Erhöll genom k br. 1679 18/4 (dat. Rom) drottning Christinas konfirmation å Västragården i Högsrums sn, äfvensom Hasletorp o två gårdar Slagerstad. Gift med Gertrud von Coldijwn. Consistorium i Stockholm afkunnade 1660 27/11 den domen att Gertrudh Cöldenssen som han under äktenskapslöfte lägrat och med hvilken han hade barn, skulle anses ss hans hustru. Hon skref själf Gertrud Coldiwen; hennes namn finnes äfven skrifvet von Coldijwn (i konceptet till ett k br 1681 21/1, som tillförsäkrar henne besittningsrätten till förenämnda hemman.
 
Hälsn
Kjell