NULL Skriv ut sidan - Wallencour / Walloncour / Valloncour

Anbytarforum

Titel: Wallencour / Walloncour / Valloncour
Skrivet av: Niklas Hertzman skrivet 2008-02-27, 15:43
Hej på er !
Har inte riktigt hängt med i alla turer, men här kommer förhoppningsvis lite nya uppgifter och kanske nya spår att följa. Ni som är insatta i personerna får dra slutsatserna.
 
Jonas Dahlberg i Nävlinge, född 14/1 1763 i Klockarefästan, Hallaröd och död under hemmarschen från tyska kriget 1814. Enligt Ohdnoffs anteckningar så dog han under hemmarschen från det tredje kriget han deltog i.
 
Jonas (Jon) var son till Anders Nilsson på Klockarefästan (Hallaröd nr 5), Hallaröd, född omkring 1727 och död 65 år 4 mån gammal 15/4 1792 i Hallaröd och Karna Jönsdotter, född 18/10 1723 och död 80 år gammal 14/2 1802 i Hallaröd i hennes andra gifte. Dessa båda gifter sig 26/5 1760 i Hallaröd och får förutom Jon sonen Nils, född och död 1761 i Hallaröd och en ny Nils, född 3/6 1765 och död 1774.
 
Karna var tidigare gift med en Jon Dahlberg, född 9/7 1723 i Skåne och död 9/3 1758 (GMR). Dessa båda gifter sig 29/11 1747 i Hallaröd och får åtminstonde barnen:
Bengta, född 26/8 1748. Gift med Siune Nilsson i Rugerup, Hallaröd.
Jöns Dahlberg, kvartermästare, född 3/8 1754. Uppges vara död 1802.
Boel, född 9/1 1757 och gift med rotemästaren Jöns Duberg.
 
Bouppteckningen efter Anders Nilsson förtäljer följande:
Åhr 1792 den 23 Juni woro Undertecknade efter wederbörandes begiäran att förrätta Laga Bouppteckning och wärdering på qwarlåtenskapen efter afl: hemmansbrukaren Anders Nilsson i Hallaryd, som gienom döden afled d.15 sistledna April och efter sig lämbnadt dess i lifstiden k: hustru sampt en son, Corporalen wid Norra Skånska Cawalleriet och Sandby Compagnie H:r Jonas Dalberg, hwilken är i Rättan tid upbudad, men skrifteligen lämbnadt swar att han till denna boförteckningsTermin icke kan sig inställa med föregifwande att han i sinna ämbetssysslor skall wara hindrad; Änkan woro sielft till tillstädes jemptte såsom dess goda man sonen af förra giftet, qwartermästaren wid Månstorps Compagnie, Äreborna och manhaftiga H:r Jöns Dalberg, äfwen och så swärsönerna Rusthållaren Siune Nilsson och Rotemästaren manhaftige Jöns Duberg i Ringarp.
Testamente af d.14 april 1792 att änkan sitter orubbad i boet så länge hon will och gitter förestå hemmanet.
 
och bouppteckningen efter Karna Jönsdotter:
Åhr 1802 den 15 februari Infant sig undertecknade, efter wederbörandes anmodan att förrätta Laga Bouppteckning och auction på qwarlåtenskapen efter afl: änkan Karna Jönsdotter, boendes på KlockareAnnexehemmanet No 5 1/8 dels mantal Hallaröd, som med döden afled den 14de sistwikna februari och efter sig lämnat 3ne sytcken Bröstarfvingar, en son och 2ne döttrar. Sonen herr Qwartermästaren Jonas Dahlberg från Bodarp, Äldsta dottern Bengta gift med Rusthållaren Siunne Nilsson i Rugerup, andra dito Boell gift med rotemästaren Duberg i Rugerup, samt 2ne stycken sidoarfwingar, nämbl: afl. herr Qwartermästaren Jöns Dahlbergs från Höllje 2ne efterlämnade Mamseller Lena? och Katarina. (De kallas senare Jeanna och Marie).