NULL Skriv ut sidan - Urbom / Uhrbom

Anbytarforum

Titel: Urbom / Uhrbom
Skrivet av: Martin Casterud skrivet 2001-07-13, 17:29
*** Generation V ***
 
           fmfff
        40 Abel Andersson, född 1622 ca i Motala sn (E),  död (begravd 1697-11-07) i Motala sn (E). Hammarsmed, konstsmed
           i Motala sn (E).
           
           Gift med  
 
           fmffm
        41 Gullborg Persdotter, född i Sandby, Vadstena sn (E), död (begravd 1688-11-04). Bosatt i Motala sn (E).
           
 
           fmfmf
        42 Guttorm Nilsson Ryst. Hattmakare i Skänninge sn (E).
           
           Gift med  
 
           fmfmm
        43 Kerstin Larsdotter. Bosatt i Skänninge sn (E).
           
 
           fmmmf
        46 Per Jonsson, född 1630 ca, död 1710. Bonde i Jolsta, Vinnerstad sn (E).
           
           Gift 1663 med  
 
           fmmmm
        47 Brita Eriksdotter, född 1639 i Biskopsberga, Allhelgona sn (E), död i Vinnerstad sn (E). Bosatt i Jolsta, Vinnerstad sn (E).
           
 
           mffff
        48 Abel Andersson = 40
 
           mfffm
        49 Gullborg Persdotter = 41
 
           mffmf
        50 Guttorm Nilsson Ryst = 42
 
           mffmm
        51 Kerstin Larsdotter = 43
 
           mmfff
        56 Anders Esbjörnsson. Bosatt i Embricke, Horn sn (E).
           
 
           mmfmf
        58 Petrus Haguini Varelius, född 1625 ca, död 1671-06-15 i Åsbo sn (E). Kyrkoherde i Åsbo sn (E).
           
           Gift 1662 ca med  
 
           mmfmm
        59 Magdalena Eosander, född (döpt 1641-02-17) i Åsbo sn (E). Bosatt i Åsbo sn (E).
           
 
           mmmmf
        62 Ericus Jonae Blyberg, född 1640 i Svennevad sn (T), död 1679 i Askersund sn (T). Kyrkoherde i Askersund sn (T).
           
           Gift 1665-01-19 med  
 
           mmmmm
        63 Brita Håkansdotter Runneberg, död 1680. Bosatt i Askersund sn (T).
           
 
                     *** Generation VI ***
 
           fmffff
        80 Anders Abelsson, född 1595 ca. Bosatt i Motala sn (E).
           
           Gift med  
 
           fmfffm
        81 Ingeborg Larsdotter. Bosatt i Motala sn (E).
           
 
           fmffmf
        82 Per Gregorsson. Bonde i Sandby, Vadstena sn (E).
           
 
           mfffff
        96 Anders Abelsson = 80
 
           mffffm
        97 Ingeborg Larsdotter = 81
 
           mfffmf
        98 Per Gregorsson = 82
 
           mmfmmf
       118 Johannes Nicolai Eosander, född 1600 i Skällvik sn (E),
           död 1661. Kyrkoherde i Åsbo sn (E).
           
           Gift 1634 med  
 
           mmfmmm
       119 Elisabet Larsdotter Trana. Bosatt i Åsbo sn (E).
           
 
           mmmmff
       124 Jonas Laurentii Blyberg, född i Blyberga pastorsboställe, Svennevad sn (T), död 1659. Kyrkoherde i Svennevad sn (T).
           
           Gift med  
 
           mmmmfm
       125 Elisabet Eriksdotter Holm. Bosatt i Svennevad sn (T).
           
 
           mmmmmf
       126 Håkan Arvidsson, död 1666. Tygmästare, ingengör i Narva.
           
           Gift med  
 
           mmmmmm
       127 Brita Larsdotter. Bosatt i Narva.
           
 
                     *** Generation VII ***
 
           fmfffff
       160 Abel. Bosatt i Motala sn (E).
           
 
           mffffff
       192 Abel = 160
 
           mmfmmff
       236 Nicolaus Magni Eosander, född i Åsbo sn (E), död 1600/1606 i Skällvik sn (E). Kyrkoherde i Skällvik sn (E).
           
           Gift 1599 med  
 
           mmfmmfm
       237 Kristina. Bosatt i Skällvik sn (E).
           
 
           mmfmmmf
       238 Laurentius Canuti Trana, död 1653 ca. Kyrkoherde i Halla sn (D).
           
           Gift med  
 
           mmfmmmm
       239 N.N., född 1577 ca. Bosatt i Halla sn (D).
           
 
           mmmmfff
       248 Laurentius Olai, död 1628/29. Kyrkoherde i Lillkyrka sn.
           
           Gift med  
 
           mmmmffm
       249 N.N. Holgersdotter. Bosatt i Lillkyrka sn.
           
 
           mmmmmff
       252 Arvid Håkansson, död 1632. Borgmästare, köpman i Vadstena sn (E).
           
           Gift med  
 
           mmmmmfm
       253 Karin Larsdotter, död 1650 i Svanshals sn (E). Bosatt i Svanshals sn (E).
           
 
           mmmmmmf
       254 Lars Henriksson, född i Klabböle, Umeå sn (AC), död 1618 i Stockholm. Rådman i Stockholm.
           
           Gift 1609-11-26 med  
 
           mmmmmmm
       255 Vendela Mårtensdotter, född 1590 ca, död (begravd 1650-09-03) i S:t Jakob fs (AB). Bosatt i S:t Jakob fs (AB).
 
fortsättning följer...