NULL Skriv ut sidan - Uhr

Anbytarforum

Titel: Uhr
Skrivet av: Gunnar Ståhl skrivet 2006-03-13, 23:36
Hej Bengt!
Av en tillfällighet hade jag en (måhända bristfällig) avskrift av det aktuella avsnittet i domboken - som jag själv inte kunnat tolka med säkerhet.
 
Det jag ansett mig kunna läsa ut - utan att ha studerat andra källor - är att: Per Jonsson - som var Brittas morbror - 1572 tilldömdes hela gården [aller gårdh]. - Nu menade Britta att hon hade rätt till 1/3 av gården [varför? för att hon skulle ha ärvt 1/3 genom sin mor?].
 
1610 har Jöns Uhr brev av [häradsdomshavandens?, lagmansrätten?] Jöns Jöransson [Lilliesparre af Fylleskog?] om köp av 1/3 från herr Jon i Unnaryd [finns i något herdaminne?]. - På vilket sätt har herr Jon 1/3? Ärvt? Köpt?. Jöns' hustru har ärvt 1/3 [från vem?]. - Hur var det med den sista 1/3-delen.
 
Om Brittas morbror var Per Jonsson så hette väl kanske hennes morfar Jon? Och Brittas mor (Per Jonssons syster) hade efter domen 1572 ingen rätt till gården i förhållande till sin bror. - Men sedan bevisades med lagmansbrevet att en främmande släkt vunnit gården från Per Jonsson. - Detta har jag inte lyckats förstå, för innebörden skulle kunna vara att Per Jonsson och hans släkt därmed helt lämnat sina anspråk på gården (sålt den alltså). Då förstår jag inte dribblandet med Per Jonsson och hans systerdotter Britta (om nu morbror ska tolkas i dagens betydelse).
 
Och vem 17 är Per Jönsson som måtte lösa gården. Är det Per Jönsson som vunnit gården från Per Jonsson? - Hur ska uttrycket inom ..., tolkas, särskilt måtte? - Och det är väl inte samma person? Eller?
 
Hjärnan blir lätt skrynklig. Men det ska ju finnas en lösning! Själv har jag kanske bara bidragit till förvirring.
 
Vänligen! /Gunnar
 
Ur domboken:
(133v) Kom för retta Beritta [Britta] Suen Ulfs widh såndeqeurn [kvarn] och klandrade den gården i Hössiö som Jöns Uhr bhor uppå, förmenandes hafua tilfall till en Triding. Då lade först Jöns Uhr fram ett pergaments breff och lagmans breff dat. 22 . 1572, förmälandes at gården är dömd till en man ?hetr Per Jonsson huilken war Berittas morbrod, så at han otte aller gårdh för 100 mark ortuge och sölffuer tijo lodh.
Item framlade Jöns Uhr et lagafångh breff gifuit af Jöns Jorensson 1610 den 25 Maij förmälandes at Jöns hafuer kiöpt en tridingh af Her Jon i Unnarijdt, och en triding hafuer Jöns Uhrs hustru arf. Och efter det beuistes af lagmansbrefuet, at en fremmat slecht hafuer wunnet gården if(rån?) Per Jonsson och hans medarfua, och Per Jönsson måtte lösa gården. Derföre bleff Britta dömdt if(rån) sit tilfall till samme gård.