NULL Skriv ut sidan - Skumpe

Anbytarforum

Titel: Skumpe
Skrivet av: Gerd Johansson skrivet 2012-12-09, 20:09
Hej Skumpeforskare! Under längre tid har jag funderat på o min mans ana Bryngel Skumpe död 1702 i St bäckebo, Längjum, skulle kunnat varit fadern till Johan Bryngelsson Skumpe. Och nu har jag fått det bekräftat. Detta genom en del fynd i Laske härads domböcker och Binnebergs tingslags domböcker. Mitt första fynd var Laske Härads vinterting 1708 20 feb 1708 § 6 bild 1770. Bryngels mågar Olof och Sigge i Bäckebo stämmer svägerskan Ingeborg Elbing och ev hennes far för att ha köpt Jonas Skumpes del i Bäckebo,  
utan deras vetskap. Han var deras hustrurs köttlsige bror. Hon ska också ha angett till  
generalmömnstringasrullan att maken står som ägare av hela(?) rusthållet. Uppgiften är införd  
i 1708 år rulla under Majors kompani nr 27 Bäckebo. Sedan hittade jag i Laske härad1703 bild 1070 § 15  där Per Bengtsson i Wållängen stämmer Skumpes änka Helena Svensdotter och hans barn i förra giftet angående ett tidigare berört testamente och arvet efter Bryngels mor Ingeborg Bryngelsdotter. Där nämns att målet varit uppe i lagmansrätten 1 september 1694 och remitterats till Laske härad. Det nämmns också att i Bryngels senare giftet finns tvenne flickor och en gosse omyndiga.Från förra kullen inkom h Ingeborg Elbing å sin mans vägnar med en receeption(?). Han vistades med armén i Polen. Saken skötts upp eftersom förmyndare för senare kullen skulle ordnas och Ingeborg skulle försöka inskaffa be???från sin man till  
nästa ting  1704. Saken kunde inte bero längre sedan. För mig bevisar detta att Johan Bryngelsson  
Skumpe i Lerdala/Berg var son till Bryngel Skumpe i Längjum.
Denne Bryngel hade tidigare varit befallningsman för säteriet Hov i Tråvads sn, som ägdes av Gabriel Oxenstiernas familj. Bryngel förekommer en hel del å tjänsten vägnar i Skånings och laske häraders domböcker. Jag har dock inte gått igenom alla. Enligt mantalslängder bosatte sig Bryngel i St Bäckeb runt 1678, tidigare hade familjen bott på Lilla Hov i Tråvad. Hans moder bodde i Bjärtopr, Fyrunga och levde 1691, då det finns ett dommål om en tvist med en gränne. Sonsonen Johan Bryngelsson nämns också i detta mål.  
 
Så här tolkar jag familjebilden  efter de uppgifter jag har så här långt.(Allt har jag inte redovisat här)
 
Bryngel Skumpe död 1702-09-07 i Längjum 62 år  
gift 1 med NN död i maj 1675 L Hov, Tråvad  enligt Skånings härads sommarting 1676 bild 124
 
Barn:
Johan Bryngelsson Skumpe död 1731 i Melldala, Berg (Mantalslängder)
Olof Skumpe d 1706-03-24 (Generalmönstringsrulla Livregementet till häst 1707 Vadsbo kompani (SVAR bild 457)
Jonas Skumpe ev död 1710-03-14
Jacob Skumpe död efter 1727 i Mellomgården, Längjum
 
Gift 2 ca 1676 med Helena/Elin Svensdotter död 1706-03-18 i St Bäckebo, Längjum
 
Barn:
Gunnar Skumpe död mellan 1723-1727 i Bäckebo Längjum (troligen detta gifte)
Annika Bryngelsdotter död ca 1741 i Bäckebo, Längjum gift med Olof Månsson (min mans anor)
Karin/Catharina Bryngelsdotter död ca 1714 i Bäckebo, Längjum gift med Sigge Olofsson  
Jonas Bryngelsson född 1690-05-22 i bäckebo, Längjum, dödföre 1727 i Ryssland (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAABA:656 (1727-1727) Bild 230 Laske härad)
 
Hälsningar
Gerd Johansson
Tråvad