NULL Skriv ut sidan - Skumpe

Anbytarforum

Titel: Skumpe
Skrivet av: Torbjörn Näs (Alterego) skrivet 2007-02-22, 14:48
Lägger till det jag har registrerat om mina Skumpe. Hittar inga direkta kopplingar, men namnet Måns går igen i allafall, och området de rör sig kring är också angränsande till ovanstående. Jag har en del oregistrerade uppgifter också, om skumpar som jag inte kunnat knyta till min släkt. Lägger ut det senare om jag hittar dem, det är många år sedan jag pysslade med denna del av släkten.
 
 
Familj 1
Måns Skumpe, född 1655 åu, död (begravd 1718-04-27) i Storgården, Järpås (R). Drabant (Fänrik) bosatt i Storgården, Järpås (R).
Förekommer som dopvittne den 2 juni 1688 till Enard Torbiörnsson och Marta Andersdotters dotter Margareta. Barnet bars av Ingebord Biörnsdotter i Jerpås. Övriga vittnen Ilin Nilsdotter i Oråhs, Karin Jonsdotter i Närnefors och Per Jönsson i Närnefors.
 
Måns avled 1718. I begravningsboken står: D 27 Aprilis begrofs uti Hierpåhs Kyrkiogård i den graf. som han köpt, kungl Drabanten Sahl Måns Skumpe, som väll och christeligen hafver lefvat uti 63 åhr. Textus Funcbralis Psl 90:10.
[Psaltaren 90:10] Vårt liv varar sjuttio år eller 80 år, om det bliver långt, och när det är som bäst är det möda och fåfänglighet ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort. (1917 års översätt).
 
Gift med
Elin Månsdotter, född 1643 åu, död (begravd 1717-01-20) i Storgården, Järpås (R). Bosatt i Storgården, Järpås (R).
I begravningsboken står: ”1717 d.20 jan begrofs i Hierpåhs kyrkiogård och under egen gravsten Drabantens Måns Skumpesses hustru Sahl. Elins Månsdotter ifrån Storegården, hwilken hade hint till 74 åhrs ålder. Textus Funcbralis Esa 57:2”.
[Jesaja 57:2] ja, genom ondskans makt ryckes den rättfärdige bort och går då in i friden, de som hava vandrat sin väg rätt fram få ro i sina vilorum. (1917 års översättning).
Samma dag gav Måns Skumpe 5½ dlr till kyrkan i begravningspengar.
 
Barn:
Inger Skumpe. Bosatt i Storgården, Järpås (R).
[Järpås C:4] 1718 d.5 octobr sammanwigdes Regements weblen af Westerbotns regemente Olüf Holmberg med hustru Inger Schümpe i Storegården Jherpåhs.
Brita Månsdotter Skumpe, född 1673 i Storgården, Järpås (R), död 1744-02-15 i Järpås (R). Bosatt i Järpås (R).  
Måns Månsson Skumpe, född 1674 åu, se familj 2.
 
Familj 2
Måns Månsson Skumpe (från familj 1), född 1674 åu i Storgården, Järpås (R), död 1737-06-13 i Storgården, Järpås (R). Rusthållare i Storgården, Järpås (R).
[Järpås C:3] 1701 d.20 octob. Wigdes unge Måns Skumpe i Jerpåhs med pigan Kirstin Tortensdotter i Nästegården, och blefwo boendes uthi Jerpasa byy.
[Jerpås C:4] 1737 d.17 juni begrofs rusthållaren Måns Månsson Schumpe från Storegård, som efter 3 dagars siukdom afsomnade d.13 ejusdem thå han hade lefwat i 63 åhr.
 
Gift 1701-10-20 i Jerpås (R) med
Kerstin Torstensdotter, född 1682 i Nästegården, Järpås (R), död 1764-05-01 i Storgården, Järpås (R). Bosatt i Storgården, Järpås (R).  
Dotter till Torsten Andersson och Maria Andersdotter.
[Järpås F:1] Cherstin F.Thorst Andersson M.Maria Andersdotter. Gl.hustrun i Storegl. i Hierpås 87 år gammal.
 
Barn:
Torsten Månsson, född 1712-02-20, se familj 3.
Anders Månsson, född 1717 i Storgården, Jerpås (R).
 
Familj 3
Torsten Månsson (från familj 2), född 1712-02-20 i Storgården, Järpås (R), död 1767-02-15 i Storgården, Järpås (R). Rusthållare i Storgården, Järpås (R).
[Järpås C:4] 1712 d.20 febr. christnades i Hiärpåhsa kyrkio, lille Månses barn, och kallades Thorsten. Bb war hust Ingred i Storegd. The andre faddrar woro Hr. Drabanten Skümpe, Jon Gunnarsson i Toketorp, och Anders Olsson i Toketorp: item; Martha Olsdotter, Kierstin Siggesdotter, och Ingeborg Larsdotter.
[Järpås C:4] 1737 d.16 octobr (vigdes) drängen Thorsten Månsson från Storegd och pigan Ingrid Jonsdr ifrån Torstensgd Toketorp. Blefwo boende i Backegården.
[Järpås F:1] Thorsten F:Måns Månsson M:Cherstin Thorstensdotter Rusthållaren från Storegd i Hierpåhs 55 år gammal dog av Werk och svullnad i höger sida av kroppen.
 
Gift 1737-10-16 i Järpås (R) med
Ingrid Jonsdotter, född (döpt 1719-02-08) i Västergården, Järpås (R), död (begravd 1756-08-17) i Storgården, Järpås (R). Bosatt i Storgården, Järpås (R).
Dotter till Jon Gunnarsson och Marit Mickelsdotter.
[Järpås C:4] 1719 d.8 febr. christnades Jon Gunnarssons barn i Nästegd. Kallades Ingri. Bb Madame Lunetta v Nummers Fadr: Ku... Weblen Olof Holmberg, Anners Persson i Storgd. Jon Olofsson i Orsläth, Ingeborg Christmansdr, Inger?.
[Järpås C:4] 1756-08-17 begravdes H.Ingri, Jon Gunnarsson och Marit Mickelsdr. dotter, Rusthållaren Thorsten Månssons hustru från Storegd. dog i Barnsäng 37 år.
 
Barn:
Maria Torstensdotter, född 1741 i Storgården, Jerpås (R).
Måns Torstensson, född (döpt 1744-05-18) i Backegård, Jerpås (R), död ung.
Elin Torstensdotter, född 1746 i Storgården, Jerpås (R).
Måns Torstensson, född 1750-02-12 i Storgården, Järpås (R), död 1800-07-13 i Storgården, Järpås (R). Rusthållare i Storgården, Järpås (R).
Kerstin Torstensdotter, född 1752 i Storgården, Jerpås (R).
Brita Torstensdotter, född 1756-05-23 i Storgården, Jerpås (R), död 1809-06-15.