NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2012-10-23, 20:42
Tänkte fortsätta med lite fler domboksnotiser när man ändå är i farten. Näs dombok ht 1655 (Advokatfiskalen EVIIAAAL:7 sid. 187).
 
Näst stadhfästes efter Sweriges Lagh thet Gårdskiöp, som Bryngel, Anders och Oluff Simons sönner i W. Ugglesäter i Huggenäs Sochn hade giordt med Brita Simonsdotter i Bolsbyn i Swanskogh Sochn om hennes deel i W. Ugglesäter för 30 Rdr och medh Ingrid Simonsdotter i Ström i Kijla Sochn, om hennes deel i W. Ugglesäter, för 30 Rdr, ther till the arffua ärffdt huar för sigh så stor lott efter theras Sal. fader Simon Simonsson, at the nu medh arff och kiöp äga 1/5 huar thera i hela gården.