NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-10-23, 16:17
Hej igen,
 
Jag har nu med iver läst igenom den spännande texten, och har några små reflektioner.
 
Att Anders Simonssons far, Simon Andersson, var ryttare och dog i fiendeland stämmer ju fint med den ryttare Simon Andersson i Västra Uggelsäter (Peder Bondes kompani) som nämns i 1633 års jordebok (SVAR s 212) och vidare fram till 1643 års jordebok (korpralen Simon). I 1639 års jordebok noteras att ryttaren Simon Andersson besitter hemmanet i Uggelsäter. I 1644 års jordebok (SVAR s 158) noteras dock att änkans tjänare rider för gården.
 
Kan man därför dra slutsatsen att Simon Andersson stupade i fiendeland ca år 1643-1644?
 
I sådant fall, eftersom Anders Simonsson och hans bröder (!) enligt den nya upptäckten, var minderåriga då så kanske hans födelseår (1624) måste revideras? Rimligen är åldersuppgiften i dödboken överdriven, vilket ju inte är ovanligt.
 
Det som ytterligare talar för detta är att ryttaren Simon Andersson år 1631 stod för tinget för mökränkning, och då uppenbarligen ännu var ogift (eftersom han lovade att gifta sig med kvinnan). Då kan han ju inte gärna haft en son född år 1624...
 
Av den nya upptäckten framgår också att Anders Simonsson i Sälboda hade en bror med det ovanliga namnet Bryngel, vilket är mycket intressant. Att han hade fler bröder framgår också, som nämnts ovan.
 
Det sätter därför notisen i Näs häradsrätt av den 6 augusti 1660 i ett nytt ljus (diskuterad i tidigare inlägg) för där framgår uttryckligen att korpralen Olof Simonsson i Uggelsäter hade bröderna Bryngel (!) och Anders (!).
 
Om det är samma brödraskara som avses så har vi väl belägg för Skragge-kopplingen där (Olof Simonsson sägs väl otvetydigt vara av släkten Skragge)?
 
Knäckfrågan är väl vem Anders Simonssons farfar (Anders den gamle) var?  
 
Att han bevisligen ägde 1/6 av Västra Uggelsäter är ju himla lovande... ;-)
 
Vad sägs om detta?
 
Mvh,
 
Christian