NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Åke Holmberg skrivet 2012-04-24, 13:57
Maria skröna eller sanning, du får tolka det själv.  
Från Projekt Runberg: Om Skraggeslägtens upphof är den berättelse, att då en Konung i Skottland blifvigt af sina fiender fördrifven och med ett skepp kommit till en  obebodd ö, hvarpå ej annat funnits än vilda getter, skall Konungen i behof ad föda, utlofvat belöning åt den, som först fasttog en bock. Detta skall stamfadern till nämnd slägt hafva verkställt och till följe deraf fått namnet Skragge, som på Skottska betyder Bock, liksom Skram get, samt sedermera blifvit begåvad med godset Kraige. Hans afkomlingar förde också en bock i sitt sigill, och inkommo under tidernas lopp först till Norrige sedan Wermland.