NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Christer Sundin skrivet 2012-03-05, 20:33
Jag kollade upp ledtråden om Örs kyrka och hittade följande i kyrkoräkenskaperna:
 
kyrkiobyggaren M. Simon i Carlstad då han reste hijt och besichtade(?) Öhrs kyrkia för sin wägh och omak 3 Rj Dr (nämnd 1653 om jag läst rätt)
(SVAR SE/GLA/13675/C/1 bild 18)
 
2 S. Dr och ---- till Mr. Daniel Skragge An. 1656 sidsta Mart.
(SVAR SE/GLA/13675/C/1 bild 19)
 
Et hundrat Rikzdaler, som hennes nådh högwälb. Greffwinnan Beata Dilardie gaf till Öhrs kyrkiobyggningh, ähro migh undertäcknadhe richtigdt lefreradhe och betalde, nembliga 55 aff hans wördighet kyrkioherdhen mäster Anderß, och 45 af h. Marina i Kroken, hwilcka femtiofem och fyratiofem Rikzdaler, eller tillhopa et hundradhe Rikzdaler, iagh hos [hans?] w.het. kyrkioherdhen, och moor i Kroken quitterar. Datum Öhr dhen 9 Septemb. 1663.
Daniell Simonßon Skragge
(SVAR SE/GLA/13675/C/1 bild 240)
 
(Grevinnan Beata Dilardie torde syfta på Beata De la Gardie, f 1612 d 1680, gift 1:o 1633 med Lennart Torstenson, 2:o 1653 med Per Brahe - grevar båda två)
 
Vi har ju tidigare konstaterat att Simon Murmästar och hans son Daniel nämndes 1652 vid bygget av Kila kyrka (K:Kila C:1 s33) och det lär ju vara samma Simon och Daniel som arbetade på Örs kyrka.
 
 
Jag ville också kolla upp tipset om murmästaren Daniel Simonsson i Valnäs men SVAR har inte skannat den boken ännu (Grums härads dombok 30 december 1663).
 
Däremot hittade jag i mantalslängderna för Eds sn en Daniel (utan efternamn) med hustru i Valnäs 1658-1669. 1670 är Daniel ersatt av hustru Gertru(?), vilket ju stämmer med Lagerborgs uppgift att Daniel Skragge dog 1669.
 
/Christer