NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-03-05, 17:07
Hej Marcus och Carl-Johan,
 
Och stort tack för dombokstipsen och -avskrifterna!
 
Stort tack också till Jan länken till din blogg.  
 
Vagge-Anders är onekligen - av domböckerna att döma densamme som Sälboda-Anders, född i Västra Uggelsäter. Den saken är klar.
 
Och det är nog genom domböckerna som vi äntligen kan föra detta i mål...
 
Det finns t ex i Grums häradsrätts protokoll i mars 1693 (AIa:3 sid 66- 67) ett mål som berör en dotter till Daniel Simonsson Skragge(!), gift med mönsterskrivaren Gustaf Carell, och en skuld på 550 daler: ...Carells hustrus och samarves faders Daniel Simonsson Skragges egendom som ska varit nedgrävit i Valnäs....
 
En Daniel Simonsson Skragge har således bevisligen existerat!
 
Undrar i vilka orostider som detta gods grävdes ner?
 
Ligger detta Valnäs nära Huggenäs, tro?
 
Och vad vet man i övrigt om denne mönsterskrivare Gustaf Carell?
 
För övrigt har jag funnit ännu en pusselbit till problemet med dubbel-Anders:  
 
I RoU år 1631-1637 (bunten för Närke, SVAR s 331-332) finns en mantalslängd från år 1637.  
 
I denna uppräknas, förutom Simon och Pär i Uggelsäter, även en Anders Simonsson i Uggelsäter.  
Lite längre ner nämns f ö även en Bryneel Jönar (?) i Uggelsäter och en ryttaredräng i Västra Uggelsäter.
 
Någon Anders Simonsson i Ugglesäter har jag dock inte hittat i 1635 års mantalslängd (RoU). Förutsatt att den gängse 12-årsgränsen för mantalslängder tillämpades i Värmland skulle detta kunna tolkas som att denne Anders just passerat åldersgränsen omkring år 1636, och således var född ca år 1624!
 
Värt att notera är också att någon Anders Simonsson inte nämns i mantalslängderna för Uggelsäter förrän år 1654 (år 1653 nämns en Anders, dock), medan däremot en Simon Simonsson nämns där från år 1641 och framåt.
 
Utan att röra till det med fler spekulationer: Skulle inte 1641 års Simon Simonsson kunna vara (en äldre?) bror till 1637 års Anders Simonsson - och den sistnämnda flyttat iväg (p g a gifte, t ex) före år 1641, kanske till Ny socken där vår Anders Simonsson sedermera dyker upp i källorna?
 
Och kanske är den Anders Simonsson som nämns i mantalslängderna för Uggelsäter år 1654-1671 - och i 1665 års dombok med sina syskon - en son till 1641 års Simon Simonsson, och således brorson till Vagge-Anders?
 
Vad sägs om detta?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian