NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2012-03-03, 10:00
Grums AIa:1 sid. 132
Näst saakfaltes Corporalen Förståndigh Oluff Simonßon i Ugglesätter i Huggenäs Sochn och Nääs häradh, å Crono, för stämbnings försittiande emoot Nils Andersson i Bua i Edh Sochn i Grums häradh till 3 [enhet]
 
Grums AIa:1 isd. 149 (8/10 1666)
Näst bewijste Nils Andersson i Buda i Edh Sochn med en förlijkningzskrifft fattat af kyrkioherden i Byy Sochn, wyrdige hr Olof Theodori, medh hans egen handh, wnder hans Signete d: 16 Martij uthi Innewahrande åhr, att hustru Brita Andersdotter i Budha och han Nils Andersson hade icke allenast bytt Jordh i Jordh med Corporalen, Manhafftigh Olof Simonßon i West: Ugglesätter i Huggenäs Sochn, gifvandes honom sin arfwejordh i Giöstadh i Huggenäs S: och Baarudh i Nyy S: och fåendes hans hustrus, Karin Olofzdotters Arfweiordh i bem:de Budha igen, uthan och för thet hans lått i Budha war bättre, än hännes i Giöstadh och Baarudh, gifvit honom mellan och till fyllnadh i Penningar 26 Rdr