NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-02-24, 16:46
Hejsan,
 
Ja, en sammanfattning och en tidsbestämning vore nog bra. Jag hjälper gärna till, även om många andra i denna diskussion känner till både släkten och bygden bättre än jag.
 
1660 års domboksnotis är ju en bra utgångspunkt, även om den i sig väcker vissa frågor. Någon son vid namn Daniel Simonsson nämns t ex inte, trots att en sådan enligt uppgift ska ha levt år 1633-1669. Hur ska man förklara det, tro?
 
Det finns dock, som jag ser det, ytterligare ett problem som återstår att lösa innan det är dags att glädjas och gå vidare, och det är problemet med dubbel-Anders.
 
Vad jag menar är det faktum att en Anders Simonsson med hustru nämns i mantalslängderna för Västra Uggelsäter år 1654-1664 - rimligen den som nämns i 1660 års notis, och som då köpte andelar i gården av sina systrar, på samma sätt som korpralen Olof (1664) och Bryngel (1665) antecknas i mantalslängderna för Västra Uggelsäter - samtidigt som en Anders Simonsson, enligt Jösse häradsrätts protokoll, år 1661 bodde i Vagge, Ny socken - där ju min Anders Simonsson i Västra Sälboda, död år 1709, lär ha bott.
 
Kan detta verkligen röra sig om samma person?  
 
I mantalslängderna för Vagge finns Anders Simonsson inte alls med år 1661 (!), år 1662 noteras han där (märkligt nog som ogift, trots att hans son Jonas ska ha fötts redan år 1657?) med anteckningen räntar i marginalen, år 1663 noteras han (åter som ensam boende?) med en marginalanteckning som jag tolkar som niutter, och i 1664 års mantalslängd är han borta, ersatt av en Erland.
 
I 1661-1662 års mantalslängder finns det en änka vid namn Gertrud i Vagge. Jag har sett en uppgift tidigare i denna diskussion om att min Anders Simonsson hjälpt en änka i Vagge och så kommit intill gården.
 
Kan detta vara den änkan, och marginalanteckningarna om att han räntar/njuter ska förstås som att han bara brukar gården (och därför står noterad utan sin familj) men att han bor kvar i Västra Uggelsäter vid den tiden - och han först senare på allvar bosatte sig i Vagge?
 
Har någon stött på den typen av anteckningar förut?
 
Sälboda-Anders finns i Vagge åtminstone år 1664-1676, men år 1677-1680 bor han i Stommen, Ny socken, innan han år 1686 får fasta på Västra Sälboda, Gunnarskog socken, enligt Jösse häradsrätts protokoll att döma. Kan han ha bott i Uggelsäter dessförinnan?
 
Innan jag fått rätsida på detta kan jag inte riktigt andas ut... ;-)
 
Finns det någon som kan bringa klarhet i detta?
 
Med nyfikna och tacksamma hälsningar,
 
Christian