NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-02-22, 13:38
Hej Kent och Elisabeth,
 
Mycket spännande ledtrådar, båda två.
 
Jag fann nu, på http://www.protsv.fi/ths/finne/tuomiokirjapoiminnat/Tuomiokirjapoiminnat1366-187 8.pdf, följande notering från mars 1699:
 
s 148v - Lensm:n uti Oriwesi Henrich Ollenqvist inlade en lista på den förtäringh, som till fångars och
slåtsbetientes underhåldh oppegådt, då de till honom anlendt, på det han på wederbörl. orth finge sökia sin
refusion. Fölliande personer hade bekommit sijne måhlstijder: Agneta Grelsdotter ifrån Ruåwesi, slåtsknechten,
Päilax ryttaren, Henrich Jöransson Wessari ifrån Ruåwesi, Gustaf Kuhl, Erich Skragge, 2:ne pijgor, sålldaten
Michell Mattsson, Matts Mattsson i Hirfwijerfwi, Kyllmä Henrich och slotsknechten, Michell Mattsson ifrån
Hapaniemi, som sigh belöper 6 d:r 17 öre smt.
 
s. 149 - Lendsm:n Henrich Ollenqvist framwijste en lista på den skiuts han till fångars fram- och återresa
till Åbo slott måst medh egne hästar hafwa beswär före. Skiutzat fölliande personer: Agneta Grelsdotter och
slåtsknechten, Päilax ryttaren, Henrich Wessari, Gustaf Kuhl, Erich Skragge, sålldaten Michael Mattsson och
slåtsknechten. Summa 9 d:r 6 öre smt.
 
Är det samma Erik (Simonsson) Skragge, tro? Hade han således nåt med Åbo slott att göra?
 
Det vore himla spännande att få studera hovrättsmålet om Bengta Skragge.
 
Jag fick nyss också tips om att det i Näs häradsrätts dombok (s 33?) den 6 augusti 1660 ska finnas ett mål om en Anders Joensson i Bjuv (?) som uppges vara gift med en dotter till Simon Simonsson i Uggelsäter (!), enligt en notering hos Magnell.
 
Finns det någon som stött på denna notering tidigare, månne?
 
Eller som skulle ha möjlighet att ta en titt i nämnda dombok?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian J