NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-02-14, 11:18
Hej Jan,
 
Ja, det är roligt att det börjar röra på sig. ;-)
 
Beträffande Simon Skragge och hans giftermål, så har jag tyvärr inte heller jag funnit några primärkällor ännu.  
 
Men följande lär framgå av Karlstad stifts Herdaminnen  - Kyrkoherdar i Nors pastorat:
 
LAURENTIUS LAURENTII. 1559-1567.
 
F. i Glumserud, Väse, och son till bonden Lars Sonesson av den gamla Glumserudssläkten. Blev km i Tingvalla och kh därst. 1555. Död i början av 1567.  
G. m. N. N. Barn: En dotter, efter faderns död g. m. Simon Skragge, som genom giftet blev bonde på Hammarön. De blev stamföräldrar till släkten Skragge. Kh i Holmerdal Olavus Simonis Skragge var deras son.
 
Det finns även äldre uppgifter som tycks styrka att det är Simon Skragge, och inte Sven Simonsson, som det handlar om. I de s k Hülphers genealogier  från 1700-talet uppges att Simon Skragge kom från Norge till Värmland, bodde på Hammarö var gift med dotter till kyrkoherden Lars Laurentii i Tingvalla som var bondson från Glumserud i Väse härad. Deras son uppges vara Simon Simonsson Skragge, länsman i Näs härad, bodde i Ugglesäter, slöt förlikning med Björn Jonsson i Glumserud, brorson till Lars Laurentii, om sitt och sina syskons arv därstädes.
 
Att länsmannen och hans syskon var arvsberättigade till jord i Glumserud kan väl bara förklaras med att deras mor härstammade därifrån?
 
Vad som däremot är märkligt är att jag ännu inte hittat något belägg i källorna för att länsmannens son murmästaren Simon Simonsson i Uggelsäter verkligen existerat.  
 
Denne borde ju, om Hülphers och Lagerborgs tabeller är riktiga, ha fötts i början på 1600-talet för att hinna få barn på 1620-talet.
 
Men varför nämns han då inte i roteringslängderna?  
 
Var de ofullständiga, månne?
 
Eller har han aldrig existerat?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian J