NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 februari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-02-13, 14:48
Hej igen,
 
Jag har nu funnit ytterligare några pusselbitar och skulle vilja komma med följande uppgifter/funderingar:
 
1) Simon i Västra Uggelsäter anges i RoU 1635 vara över 60 år. Också i RoU 1633 (SVAR s 132) nämns han tillsammans med Per Andersson, dock icke bland dem som anges vara över 60 år! Han torde, om noteringarna är exakta, således vara född år 1574.
 
2) Då Simon var över 60 år redan år 1635 var han således närmare 70 år under 1640-talet (om han levde då). Han skulle då, av åldersskäl, inte ha antecknats i mantalslängderna. Den Simon (Simonsson) som nämns i mantalen år 1642-48 måste således ha varit hans son.
 
3) I RoU år 1641 uppräknas uttryckligen alla män mellan 15 och 60 år. Där nämns (SVAR s 347) en Simon Simonsson i Västra Uggelsäter (tillsammans med Per Andersson). Det kan således inte vara den Simon som föddes år 1574 (då han ju skulle varit närmare 70 år gammal), utan rimligen dennes son.  
 
I RoU år 1640 (SVAR s 242) nämns dock bara Per Andersson. Ska detta tolkas som att Simon d y då ännu inte var 15 år, men att han var det år 1641? I sådant fall var han född år 1626. Det skulle rimligen innebära att 1634 års domboksnotis avser den Simon som var född år 1574 - och att denne således hette Simonsson i efternamn (till yttermera visso bodde en Simon i Västra Uggelsäter fr o m år 1571).
 
4) Några söner till den Simon som föddes år 1574 nämns inte heller i RoU år 1635. Detta torde, om samma 15-årsgräns tillämpades där och förteckningen är fullständig, innebära att hans eventuella söner var födda efter år 1620.  
 
Om detta stämmer så skulle följande bild framträda:
 
a) År 1574 föds en Simon i Västra Uggelsäter, son till den Simon som dyker upp där i 1571 års tiondelängd (som rimligen är identisk med traditionens Simon Skragge som år 1567 gifte sig med dottern till Laurentius Laurentii i Tingvalla).
 
b) 1574 års Simon är den länsman Simon i Västra Uggelsäter som enligt Lagerborg nämns år 1600 (jfr även 1651 års domboksnotis) och likaledes den fjärdingsman Simon som nämns där år 1622 (han var då 48 år gammal).
 
c) 1574 års Simon fick av någon anledning sin barnaskara sent i livet (att döma av hur/när de och deras barn dyker upp i mantalslängderna var barnen Olof, Simon, Bryngel och Anders samt minst en dotter födda på 1620-talet, då Simon var i dryga 50-årsåldern).
 
Det vore väldigt spännande att få höra era reaktioner på detta!
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson