NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 mars, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 mars, 2011
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-03-29, 10:37
Hej,
 
Som tillägg till ovan kan följande nämnas:
 
1) I 1642 års mantalslängd noteras Simon i Västra Ugglesäter med hustru och en dotter. Denna dotter måste alltså ha varit född senast år 1630 (om nu 12-årsregeln enligt 1635 års förordning verkligen tillämpades i Värmland?). Detta kan således inte vara Simon d y (född ca 1621) som avses utan hans far, länsmannen Simon Simonsson.
 
2) I mtl 1642-1646 noteras Simon med hustru och dotter, och i mtl 1647 noteras Simon Simonsson med hustru och dotter (det är således samma person som det handlar om). I mtl 1648 noteras dock Simon med hustru men utan barn! Kanske har dottern gift sig med den Hemming (?) som med sin hustru noteras för Västra Ugglesäter på samma ställe i 1650 år mantalslängd (denne tycks dock försvinna snabbt, för senast i mtl 1654 tycks Anders Simonsson med hustru ha övertagit bruket). Eller avser 1648 års notering Simon den yngre, som ännu inte hunnit skaffa barn?
 
3) Ryttaren Olof i Västra Ugglesäter hette mycket riktigt Simonsson (enligt mtl 1654). I mtl 1657 noteras han med hustru och en dotter som inte finns med i mtl 1656. Hon skulle alltså (eftersom den nedre åldersgränsen höjts till 15 år enligt riksdagsbeslut år 1652) ha varit född år 1642. Således måste Olof Simonsson ha varit född omkring år 1620 och ha varit son till Simon Simonsson d ä (som nämns som länsman år 1651). Han var således bror till den Anders Simonsson som föddes år 1624.
 
4) Bryngel Simonsson noteras i mtl 1663 i Västra Ugglesäter med hustru och en dotter som inte nämns i mtl 1662. Med samma logik skulle den dottern alltså ha varit född år 1648, och han rimligen var son till Simon den yngre (född år 1621).
 
Ja, på detta sätt går det ju att stega sig fram, men det vore nu väldigt spännande om någon kännare av Skragge-släkten kunde kommentera dessa uppgifter och teorier.
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian