NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 mars, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 mars, 2011
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-03-28, 15:31
Hej,
 
I hopp om att få nytt liv i denna spännande diskussion kommer här en ny ledtråd, denna gång hämtad ifrån boskapsskattelängderna som nu finns tillgängliga på SVAR.
 
År 1632 (SVAR s 83) antecknas, för Västra Ugglesäter, Simon och Per.
 
År 1633 (SVAR s 133) antecknas, för Västra Ugglesäter, Simon, Per och unge Simon (!).
 
Enligt 1635 års mantalsförordning skulle alla som var minst 12 år gamla antecknas. Om detta bara var en kodifiering av tidigare praxis (vet någon hur det förhåller sig med detta?) så skulle alltså unge Simon ha varit född år 1621.
 
Han kan ju inte vara identisk med länsmannen Simon Simonsson, eftersom denne år 1651 hade en sedan länge giftasvuxen dotter.
 
Men kanske var han bror till Anders Simonsson, född år 1624, och far till den Anders Simonsson som nämns i mantalslängderna för Västra Ugglesäter år 1653-1671 samt till den Bryngel Simonsson som nämns i 1662 års mantalslängd?
 
Och, med motsvarande logik som ovan: Förutsatt att den ryttare (?) vid namn Olof som nämns i 1650 års mantalslängd är identisk med den Olof Simonsson som i 1664 års mantalslängd kallas reformerad korpral, så torde denne ha varit född omkring år 1647.
 
Således kunde även han, mycket väl, ha varit son till unge Simon...
 
Frågan är dock varför Simon Simonsson d ä (han som var länsman år 1651) tar vägen?  
 
Kanske är den Simon Simonsson som noteras för Västra Ugglesäter år 1647 densamme som unge Simon, och övertagandet av gården manifesterades av att han denna gång nämns med efternamn?
 
Då skulle alltså Simon Simonsson d ä av åldersskäl ha försvunnit ur mantalslängderna fr o m år 1647, dvs han var född ca år 1585. Han skulle då ha varit omkring år 65 år gammal när han i domboken nämns som länsman år 1651, och skulle alltså mycket väl ha kunnat haft en sedan länge giftasvuxen dotter vid det laget.
 
Han skulle således varit i dryga 35-årsåldern när hans söner Simon (1621) och Anders (1624) föddes...
 
Det skulle stämma väl med den teori om de olika generationerna som jag skissat på i tidigare inlägg.
 
Det vore väldans spännande om någon med mer inblick i släkten, och längre erfarenhet av denna diskussion, skulle vilja kommentera detta!
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian J