NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2011
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-01-18, 09:37
Hej,
 
Som nybliven ättling till Anders Simonsson (1624-1709) i Vagge har jag tagit en nyfiken titt i landskapshandlingarna och mantalslängderna för (Västra) Ugglesäter, Huggenäs socken. Sammantaget med vad som jag lyckats finna här på Anbytarforum har hittills följande bild framträtt:
 
1512: Torbjörn, Erik (originalbrev, enligt SOFI)
 
Tidigare inlägg: skattelängd 1540, Sone, Anders  
 
Landskapshandlingar:
 
1545:11 (SVAR s 59): Anders, Sonne
1565:1 (SVAR s 137): Lasse, Sååne
1568:14 (SVAR s 62): Lasse, Holmer (?), tiondelängd 1567
1569 sägs Ugglesäter bestå av två gårdar (SVAR s 56)
1571:8 (SVAR s 169): Lasse, Erik, Tore samt Holmer (?), tiondelängd 1570
1572:2 (SVAR s 12): Lasse, Erik, Tore samt Simon, tiondelängd 1571
1573:13 (SVAR s 231): Lars, Erik, Simon
1575:5 (SVAR s 246): Simon, Lasse
1580:13 (SVAR s 225): Simon
1589:14 (SVAR s 85): Lasse, Arvid, Simon
1594:5 (SVAR s 85): Kvittenslängd för år 1595, Simon i Ugglesäter
1600:10 (SVAR s 55 samt s 122-123): Simon, Jonn, Arvid
1601:10 (SVAR s 15): Simon, Jon, Arvid
 
Tidigare inlägg: Hjonelagslängd 1610, Simon  
 
1618:7 (SVAR s 293): Anund, Simon
1622:20 (SVAR s 60): Anund (mantalslängd)
 
Tidigare inlägg: I en avgiftslängd för 1622 (boskap...), så anges för (Västra) Ugglesäter i Huggenäs en enda skattskyldig och det är Simon, med kommentaren att han har ett uppdrag som fjärdingsman el nå't liknande.
 
1625:17 (SVAR s 28-29): Per i Västra Ugglesäter (!) med noteringen soldaten Per Andersson i Matthias Kaggs kompani samt fjärdingsman fritt årligen..., samt Simon i Östra Ugglesäter (har skrivaren månne förväxlat de båda gårdarna?).
1627:2 B (SVAR s 44-45): Länsmannen i Näs härad heter Erik Johansson (det finns även 32 fjärdingsmän, men de nämns tyvärr inte vid namn).
1629:10 B (SVAR s 25): Simon i Västra Ugglesäter (samt ryttaren Nils Simonsson), Erik i Östra Ugglesäter
 
Tidigare inlägg: 1633 uppbuds 1/5 av hela Västra Uggelsäter på tinget, det framhålls i uppbudet att gården är 1/1 gård.
 
Tidigare inlägg: Två bosatta i Västra Uggelsäter år 1634: Tinget 1634-03-12 (AD SE/VA/11174 Näs häradsrätt AIa:1 (1619-1657) Bild 34 / sid 63) Per Andersson, Simon Simonsson.
 
Mantalslängder Västra Huggenäs:
 
Tidigare inlägg: Mantalslängd 1641, Simon Simonsson, Per Andersson, Sven Andersson
 
1642: Simon, Per And(ersson) samt ryttarekorpralens hustru
1645: Simon, Per Andersson
1647: Simon Simonsson, Per Andersson, Lars Knutsson
1648: Simon, Peder Andersson, Lars Andersson
1650: Hemming (?), Peder Andersson, Lars, Ryttare (?) Olof,  
1653: Peder, Lars, Anders
1658: Peder, Lars, Anders Simonsson
1662: Peder, Joen Ersson, Anders Simonsson, Olof Simonsson, Bryngel Simonsson  
(i Vagge bor hu Gertrud (?) samt Anders Simonsson, med noteringen ”räntar”)
1664: Dito, Olof Simonsson kallas “reform. Corporal”  
 
Tidigare inlägg: Skattelängd 1665, Bryngel Simonsson, Anders Svensson, Per Andersson
 
Tidigare inlägg: Länsmannen Simon Simonsson bodde på Uggelsäter, det framgår i Näs häradsrätt 1651. (Näs häradsting 1651, 10/11/12 juli. SE/GHA/90102 Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:5 (1651-1652) (AD Bild 120 / sid 230)) En dotter till Länsmannen hade blivit gift med Anders i Mässevik, Bro (S). Målet gäller om Mässevik skulle skatta eller inte till Bro kyrka.
 
Av ovanstående verkar följande framgå: Anders Simonsson, som enligt dödboken var född i Västra Ugglesäter år 1624, var son till den Simon i Ugglesäter som nämns i 1622 års boskapslängd och som hade ett uppdrag som fjärdingsman eller liknande.
 
Denne Simon var rimligen identisk med länsmannen Simon Simonsson som enligt domboken bodde i Ugglesäter år 1651, och som nämns i domboken år 1634 och i mantalslängderna åren 1641-1648. Att han därefter försvinner ur mantalslängderna, trots att han bevisligen är i livet ännu år 1651, tyder på att han då var mer än 60 år gammal (till yttermera visso var han enligt domboken år 1651 gammal nog att ha en dotter som sedan länge varit gift). Han skulle således ha varit född i slutet på 1580-talet.
 
Vid den tiden bodde en Simon i Ugglesäter (nämnd ännu år 1610, eller år 1618 rentav) som rimligen bör ha varit hans far. Denne Simon dyker för första gången upp i Ugglesäter i en tiondelängd för år 1571 (han tycks ha tagit över hemmanet efter en Holmer, som nämns på samma ställe i 1570 års tiondelängd) och var således troligen född i början på 1540-talet.
 
Rent tidsmässigt skulle detta passa väl med traditionen om den Simon Skragge som efter år 1567 gifte sig med dottern till kyrkoherden Lars Laurentii i Tingvalla (det finns i varje fall ingen Simon i Ugglesäter på 1560-talet, bara en Lasse, nämnd år 1565-1589, och en Sone, nämnd år 1540-1565, vilken tycks ha efterträtts av en man vid namn Holmer eller liknande).
 
Rent tidsmässigt skulle även Simon och N N Larsdotter passa väl som föräldrar till länsmannen Simon Simonsson (och till ryttaren Nils Simonsson som nämns år 1629, om nu denne inte var son till Simon Simonsson förstås).  
 
Och om Lagerborgs uppgift om länsmannen Simon Skragge i Näs år 1600 är riktig, så kanske Simon Simonsson ärvde sitt ämbete efter sin far. Det var väl inte ovanligt?
 
Det vore oerhört spännande att få höra vad ni etablerade Skragge-forskare, som känner till släkten och bygden 1000 gånger bättre än jag, tror om ovanstående...
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson