NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2011
Skrivet av: Jan Granath skrivet 2010-03-29, 15:55
Jag fann en Anders Simonsson i Mantalslängderna för Ugglesäter. Han finns i mantalslängden under ett antal år fram till 1671, efter det står bara Bryngel kvar. Anders bör således vara född ca 1610 om vi förutsätter att han avgick ur längden med ålder inte genom död. Detta skulle tyda på att han var son till Simon den äldre, länsmannen, av vilket följer att Anders Simonsson, f. 1624 skulle vara son till Simon den yngre, murmästaren. I så fall kan vi datera Simon den yngres födelse till någonstans före 1604, troligen ganska mycket tidigare eftersom Anders inte var ett namn man gav åt sin förstfödde i den familjen.
Om man går från andra hållet och anser att Lagerborg har rätt när han säger att Simon dä var länsman i Näs ca 1600 innebär det att han var född 1580, troligen tidigare. Hans äldste son Simon dy murmästaren kan således vara född omkring 1600 eller tidigare, vilket gör de möjligt att Anders född 1624 är Simon dy:s son.  
Om Simon länsman inte hade en exceptionell karriär borde han till och med vara född en bit före 1580, vilket förskjuter tidslinjen något och ger vid handen att Simon dy var lite äldre när Anders Simonsson 1624 föddes, alternativt att Simon dä fick sin första son något senare, vilket stämmer väl med ovanstående resonemang.
Detta ger också att den Anders Simonsson jag funnit i mantalslängderna för Ugglesäter troligen är en farbror till Anders Simonsson i Vagge.  
Eftersom Anders Simonsson återfinns i domboken för Jösse härad redan 1661 är åtminstone Simon och Olof födda i Ny socken. I Domböcker för Jösse härad finner man sonen Per samt sonen Simon. I Mantalslängder för 1690-1692 för Gunnarskog finner man sönerna Olof och Jonas. Det nämns också pigor, jag är osäker om man här menar döttrar eller tjänstefolk.