NULL Skriv ut sidan - Schmidt / Smitt / Smith

Anbytarforum

Titel: Schmidt / Smitt / Smith
Skrivet av: Niklas Hertzman skrivet 2015-09-27, 09:33
Hej igen !
 
Paul och jag skrev i slutet av 2009 om sadelmakaren Sebastian Schmidt och hans hustru Sara Wallman, se tidigare i tråden.
 
Stockholms stadsarkiv lade för några år sedan ut resehandlingar (pass m.m.) från Överståthållarämbetet och när jag skummade igenom dessa för vissa år hittade jag en för Sebastian Schmitt och hans resesällskap från Stockholm ner till Skåne 1724 och bland de som åker med finns pigan Sara Walman. Så här står det:
 
* Stockholms stadsarkivs passhandlingar, Överståthållarämbetet FIab:9 s.56
Ödmiuk memorial.
Som jag kommer at skicka Sadelmakaren wid mit Nådigst anförtrodda Södra Skånska Regimente till häst, Sebastian Schmitt, neder till Skåne och Åhus siöledes, tillika med femb mina pigor, Maria Edzberg, Sara, Magdalena, Stina och Margreta, så är min ödmiuka begiäran, Eders grefl: Excellence, täktas gunstigst låta försee berörda sadelmakare och pigor med behörigt Resepass.
Stockholm d.9 April 1724.
And: Koskull
Till hans grefl: Excell:ce Riksråd, fältmarsk: och öfwerståthållare Gr: Taube.
 
[på baksidan]
Maria Edzberg, Stinna Gummunsdotter, Margareta Olufsdotter, Sara Walman, Magdalena Nilsdotter.
 
Källa: http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/passregister/redigera. aspx?bild=f1ab9_0056.jpg och bilden därefter.
 
Sebastian Schmitt och Sara Wallman får barn 1726-08-21 i Äspinge (M) och det kan ju vara på denna resa de träffades och tycke uppstod.