NULL Skriv ut sidan - Schmidt / Smitt / Smith

Anbytarforum

Titel: Schmidt / Smitt / Smith
Skrivet av: Anne Minken skrivet 2012-06-17, 21:29
Interessante funn. Jeg har tidligere lett etter Johan Gottfried Schmidts dødsfall  i finske kilder uten hell. Tanken var at han hadde flyttet dit sammen med en av sønnene som slo seg ned i Finland. Men han holdt seg altså i Sverige og hadde engasjert seg i oppstarting av et nytt glasbruk.
Alderen som er oppgitt ved begravelsen tror jeg må være satt for lavt. Hans eldste datter Dorothea Elisabeth skal være født i 1735.
 
Skiftet etter Anna Catharina Clark f. Schmidt  gir et bilde  av en familie som er spredt for alle vinder og har holdt lite kontakt. Ikke så overraskende kanskje på den tida. Men den delen av familien som fortsatt arbeidet ved glasbrukene har trolig holdt mer kontakt. Det er i alle fall mitt inntrykk av andre glasbruksfamilier som også kunne være spredt over store geografiske avstander.  Gjennom den stadige flyttingen fra glasbruk til glasbruk ble det utvekslet informasjon og det ble mulig å opprettholde en viss kontakt.
 
Opplysningen i skiftet ang. Maria Magdalena Schmidt f.1752 førte til at jeg fant henne i HisKi. Hun giftet seg i Somero i Finland i 1771 med bruksskräddaren Henric Stenman. Hun bodde nok da hos Broren Andreas som arbeidet ved Åviks glasbruk i Somero fra 1760-1781. Seinere har jeg funnet familien ved Mariedals glasbruk i Sipoo. Der arbeidet både broren Andreas og broren Johan Gottfried i en lengre periode.  
 
Ellers har jeg funnet i alt 12 barn av paret Johan Gottfried Schmidt og Anna Catharina Danner. I skiftet etter Anna Catharina Clark er 10 av dem nevnt medregnet den avdøde. Barn nr 3, Anna Margaretha døde i Enslöv bare 4 ½ år gammel. Trolig døde Anna Augusta f. i Enslöv 1750 også som barn.  
 
I kirkeboka for Christina Kyrka  i Göteborg finner vi at Johan Gottfried var fadder sammen med sin sønn Christopher  i 1765 ved dåpen til datteren til Christina Fredrika Schmidt som var gift med skotten Robert Smith. Han er ikke nevnt i skiftet. Er det noen som vet noe om han?
 
Mvh
Anne