NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-01
Skrivet av: Anne Minken skrivet 2003-08-14, 13:58
Hei Lena!

For noen år siden besøkte jeg Smålands glasmuseum i Växjö og Torbjörn Fogelbergs private arkiv i Hovmantorp i forbindelse med en bok jeg skrev om engelske og tyske glassblåsere i Norge. Jeg har bladd litt i notatene mine fra den gangen og funnet litt bakgrunnsstoff om Johan Georg Schmidt.

I 1746 skrev kyrkoherde Grönquist i Ekeberga et brev til consistoriet i Växjö. I brevet står det at Johan Georg Schmidt har blitt enkemann og har et helt nyfødt barn og to små. Han søker om å få gifte seg før det har gått 1/2 år ”helst han är främmande och kan ingen få som dem vårdar och hans lilla hushåll bestyra.” Johan Georg Schmidt søker om dispensasjon ”som i Tyskland skjer”. Hvis ikke må han reise tilbake til Tyskland – ”I hvilken senare händelse Glasbruket icke ringa skada skedde.” Kyrkoherden ber om å ”blifwa gunstig underrättad om huru jag i slika fall med dessa tyskar skall stricte förhålla mig enligt kyrkolagen eller något lämpa den för dessa främlingar så att de icke Manufactoriet till skada begifwa sig härifrån.”

Consistoriet avslo søknaden, men ba von Stael (eieren av Kosta) om å søke Kongen.

( Kilde: Smålands museum – Sveriges glasmuseum Växjö. Släktregister/arkiv över glasarbetarsläkter upprättat av Tobjörn Fogelberg.)

Johan Georg Schmidt er også omtalt i et brev datert 2. mai 1753 fra kyrkoherde Grönquist til Consistoriet i Växjö. Brevet omhandler den katolske glassblåseren Johan Filion som har uttalt seg ”försmädelig och vanwördande emot wår Luthersk-Evangeliska religion och dess anförwanter”. ”…besynnerligen utbröter han ofta uti sin otidig tal(?) emot sina medarbetare glasblåsarne Gotfried og Johan Georg Schmidt som äro af evangelisk religion. Hvarför de funnit sig föranlåtne , att för en sådan, och annor otidig tal (?) emot dom inkalla honom genom laga stämning till (…) sommarting d. 16.maji, att försöke om ej Sverigs lag skall kunna honom til skick förehålle.”

(Kilde Växjö domkap. E III:95. Avskrift i Torbjörn Fogelbergs private arkiv).