NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-01
Skrivet av: Anne Minken skrivet 2003-08-06, 12:36
Hei Lena, jeg har noen flere opplysninger om glassblåserslekten Schmidt, men dessverre er de nokså forvirrende. Det må være noen feil et eller annet sted i litteraturen eller det kan dreie seg om to forskjellige personer ved navn Johan Georg Schmidt.

I ”Halland”, årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län 1983 har Torbjörn Fogelberg skrevet en artikkel om Ettarps glasbruk i Enslöv sn. 1736-1756. Ved dette glasbruket arbeidet det to glassblåsere ved navn Schmidt, Johan Georg og Johan Gottfried. Johan Georg Schmidt var gesäll ved glasbruket fra 1744 til 1745 da han flyttet til Calmar glasbruk (Kosta). Fogelberg skriver at Johan Georgs første kone var Anna Fortula Greiffen og at paret hadde en datter, Anna Catharina, som ble døpt i Enslöv 20.6.1744. Videre skriver Fogelberg at Johan Georg Schmidt giftet seg andre gang med Magdalena Börjesdotter og at dette paret hadde en sønn Johan Gottfried f. 8.10.1749.

Min gjetning er at dette dreier seg om den Johan Georg Schmidt som ifølge opplysninger i jubileumsboken ”Kosta glasbruk 1742- 1942” skal ha arbeidet på Kosta fra 1744-1757. Jeg antar at navnet ”Fortula” er en feilskrivning for ”Kortul” eller ”Kortula”. Cordula eller Cortula er et fornavn som ikke var uvanlig i Tyskland i eldre tid. Magdalena Börjesdotter skal nok være Magdalena Berg. I kirkeboka for Ekeberga er navnet hennes skrevet ”Börjs” ved giftermålet med Johan Georg Schmidt i april 1747.

Jeg har ikke klart å finne sønnen Johan Gottfrieds dåp i Ekeberga i 1749, men i 1752 døde ”Gottfried Schmidt från bruket, 3 år och 6 månader”. Et barn fra første ekteskap ble begravet i november 1746 ”begrofs mäster Schmits barn på Kosta”. Barnet er ikke navngitt, men trolig var det vel den lille Magdalena som var blitt morløs noen måneder tidligere.

Hva så med oppholdet i Stockholm? Jeg antar at Johan Georg Schmidt kan ha arbeidet i Stockholm (Kungsholmen) etter at han sluttet ved Kosta i 1757 og før han kom til Casimirsborg. Han fikk en sønn, Georg Wilhelm, på Casimirsborg (Lofta) i 1764. Jeg vil anta at Johan Georg og Magdalena må ha fått noen barn også i perioden 1754 – 1763 og at du kanskje kan finne deres dåp i kirkebøkene for Kungsholmen. Det er lite trolig at Johan Georg kan ha vært i Stockholm i perioden 1747-1751. Jeg har funnet ham som fadder i Ekeberga i 1747, 1748 og 1750.

Mitt råd vil være å undersøke kirkebøker og husförhorslängder fra Ettarp (Enslöv) og Kungsholmen. I Tyskland peker sporene mot Düring Glashütte i Sachsen selv om opplysningen om at Johan Georg Schmidt kom derfra i 1748 ikke kan stemme. Johan Niclas Schmidt og to barn av Johan Gottfried Schmidt (trolig Johan Georgs bror) skal være født i Düring. Jeg har dessverre ikke funnet ut hvor denne glasshytta lå.

Mvh
Anne