NULL Skriv ut sidan - Scharffenberg

Anbytarforum

Titel: Scharffenberg
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-07-17, 10:52
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad: i Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751-1799), sid. 151, kan man läsa att »[1778] d: 31. December dödde Academie Tracteuren och Sadelmakaren Scharfenbergs son Daniel, 14 åhr gam:, som föll genom Is och drunknade, Begrofs på Krafts Kyrkogård d: 6. påföljande Januarij. Det likringde med alla Klockor, så som wid procession för och efter begrafningen». Händelsen beskrivs närmare i Lunds Weckoblad 1779 8/1, sid. 2-3:
»Nyårs afton hände then olyckan at Sadelmakaren Scharffenbergs Son Daniel om 14. års ålder skulle åka på skridsko på en här inom Staden belägen Dam, hwilken icke war starkare än han föll neder och oachtat all anwänd möda, af flere tilkommande Personer, drucknade: man brukade sedan alla medel at få lif i denna kroppen, men alt war fåfängt. För några år sedan satte så många menniskor lifwet til genom skridsko löpande på the swaga isarne innom Stockholm, at genom offentelig Publication Wackterna befaltes skjuta skarpt på them, som icke wille wakta warning».