NULL Skriv ut sidan - Schalin

Anbytarforum

Titel: Schalin
Skrivet av: Niklas Nordstedt skrivet 2013-04-06, 15:47
En teori jag har är att Olof Schalin i Sundsvalls äldste son hette Lars och att han kallas Olof Olofsson Schalin i Glysisvallur genom ett rent slarvfel. (Patronymikonet skulle så att säga ha smittat av sig på förnamnet.) Det skulle förklara många saker.
 
Enligt Uppsala universitets matrikel var den Olaus Ol. Schalin Medelpad. som skrevs in 1756 (den blivande stadsfiskalen i Falun) född 1738. Det stämmer ju bra med vad Per Sundin skrev ovan.
 
Anna Margareta Gran var (enligt sin son lantmätaren Joan Thandbergssons självbiografi) gift tre gånger med rådmän i Sundsvall: först med Olof Schalin, sedan med Jöns Thandberg, och slutligen med Karl Adam Vrångh. Jag har hittat en nattvardslängd som tycks dokumentera hennes familj med hennes andre man. Där står (med reservation för att jag är värdelös på att läsa handskriven text): Sophia (med en oläslig anteckning bakom), Olof Schalin, Daniel, Petrus (??), Jöns Tanberg, Jonas.
 
Broman lär ju ha fått det mesta av materialet till sina stamtavlor via korrespondens. Att Daniel och Petrus inte finns med i hans lista över Olof Schalins barn kan förklaras med att de inte var födda när han fick uppgifterna till den delen av Schalin-tavlan. Uppgifterna om Olof Schalins död 1743 och hans änkas omgifte 1745 kom i så fall från andra källor.
 
Det verkar lite konstigt om Olof Larsson Schalin inte uppkallade sin äldste eller näst äldste son efter sin egen far, eftersom det annars tycks ha varit sed i släkten (att döma av Bromans tavlor).
 
Min stammoder Märtas faddrar 1755 var inspektorn Jon Halenius, adjunkt Petrus Öman, dr Olof Jacobsson på Utansjö, madam Magdalena Mört och hustru Karin Olofsdotter från Utansjö bruk. Jonas Halenius var bror till Daniel Halenius och Magdalena Mört syster till Sofia Mört.
 
Hypotetiskt skulle Olof Schalins och Anna Margareta Grans barn kunna vara: Lars (född 1731), Margareta (född 1733), Sophia (född 1734), Michael (född 1737), Olof (född 1738), Daniel (född 1740) och Petrus (född 1743).
 
En alternativ teori är förstås att den förste Olof (född 1731) dog och den andre (född 1738) uppkallades efter honom, men då måste man undra över vem handelsmannen Lars Schalin i Sundsvall var och varför Olof Schalin inte uppkallade någon son efter sin far.}