NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 29 november, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 29 november, 2013
Skrivet av: Lars-Olov Eriksson skrivet 2012-03-19, 23:03
Skafte, Domar: Borgvik  (Karlstad 1983) är en bland släktforskare populär källa, särskilt för Borgviksförhållanden och specielt gällande släkten Schagerström. Den är säkert en läsvärd hembygdsskildring och kan nog vara auktoritativ som sådan - jag kan inte bedöma detta. Som genealogiskt uppslagsverk inger den tyvärr allvarliga betänkligheter. Jag har inte gjort någon systematisk genomgång, men noterat anmärkningsvärda uppgifter utefter den väg som mina anor lett mig att verifiera. Mängden fel och brister har varit uppseendeväckande.  
 
Jag vill med följande redovisning begränsa risken för missledda forskare och vederlägga åtminstone de felaktigheter, som jag påträffat - andra forskare kan säkert bidra ur andra infallsvinklar. Generellt kan man säga, att Skafte koncentrerat sig på Borgviksförhållanden, därvid tyvärr ibland t o m underlåtit att underbygga sina utsagor om förhållanden i andra socknar genom ens triviala kontroller i dessas kyrkböcker. Dessvärre lyser källhänvisningar med sin frånvaro, så man varnas inte för särskilt dåligt underbyggda uppgifter (en födelseuppgift kan t ex utan kommentar vara härledd ur en åldersuppgift i dödboken, trots att födelseuppgift finns). Å andra sidan kan jag lova, att det finns mycket kvar att utforska i äldre led, vilket ju inte är något fel hos boken i sig. Om man inte vill unna sig sådana äventyr, så kan man t o m hämta väl utforskade grenar i andra forskares publikationer, vars resultat man förstås i princip måste kontrollera precis som Skaftes.
 
Borgvik   sid 185
Uppges: Carl Schagerström  [vara född] 1662
Ska vara: Carl Schagerström 1682 {1}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Carl Schagerströms första fru] Lena Hammarström  [vara född] 1690
Bör vara: Lena Hammarström 26/1 (döpt) 1690 {2}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Carl Schagerströms andra fru] Maria Berg  [vara född] 1638
Ska vara: Maria Berg 1682 {3}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Alla Carl Schagerströms barn utan åtskillnad på moder]
Bör tilläggas:  
Gift 1 4/5 1712  [sid 186]
Gift 2 29/11 1719  [sid 186]    
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Carl Schagerström ha en dotter] Stina  [född] 1714.
Ska vara: nil {4}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Olof Schagerströms första fru] Elisabeth Landberg  [vara född] 1716
Bör vara: Elisabeth Landberg 15/9 1716 {5}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Olof Schagerströms andra fru] Greta Cajsa Gröndahl [vara född] 1736
Bör vara: Greta Cajsa Gröndahl 26/1 1736 {6}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Alla Olof Schagerströms barn utan åtskillnad på moder]
Bör tilläggas:  
Gift 1 16/12 1736 [sid 187]
Gift 2 5/6 1754 [sid 187]
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Olof Schagerström ha en son] Johan [född] 1/2 1742
Ska vara: Johan 1/4 1742 {7}
 
Borgvik  sid 185
Uppges 2 ggr: [Olof Schagerström ha en son] Emanuel [född] 4/3 1755
Ska vara: Emanuel 8/3 1755 {8}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Olof Schagerström ha en dotter] Cajsa Greta [född] 17/7 1757
Ska vara: Cajsa Greta 17/6 1757 {9}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Olof Schagerström ha en dotter] Magna Carolina [född] 30/3 1760
Ska vara: Magna Carolina 3/4 1760 {10}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Emil Schagerströms andra fru] Margareta Christina Collin ?22/1 1824
Ska vara: Margareta Christina Collin ?3/9 1824 {11}
 
Borgvik  sid 185
Uppges: [Alla Emil Schagerströms barn utan åtskillnad på moder]
Bör tilläggas:  
Gift 1 20/3 1777 [sid 189]
Gift 2 25/12 1790 [sid 190]
 
Borgvik  sid 186
Uppges: [Per Schagerström ha en dotter] Eva Carolina [född] 19/9 1796
Ska vara: Eva Carolina 19/6 1796 {12}
 
Borgvik  sid 186
Uppges: [att Carl Schagerströms första fru] Lena Hammarström Zegolsdotter var dotter till länsman Mats Zegolsson
Ska vara: [Se Hammarström:
 
]
 
Borgvik  sid 186
Uppges ur dödsnotisen om Maria Berg: hon war född i Saxhyttan av en bergsman, bodde först i Filipstad..sist hos patron Schagerström.bankobokhållaren Carl Schagerström och Maria, som blef gift.i Christinehamn. [slut]
Ska vara: hon war född wid Saxhyttan av en bergsman, bodde först i Philipstad  ..sist hos sin [?] son Patron O Schagerström.bankobokhållaren Carl Schagerström och Maria Lena, som blef gift.i Christinehamn. war en stor menska til kroppen, god, och fläcklös [mycket svårläst, kan vara fel] {13}
 
Borgvik  sid 186, 191
[Uppgifter om Per Schagerströms fru Christina Johanna Brand]
Ska vara: [Se Brand:
 
]
 
Borgvik  sid 187
Uppges: Mot slutet av 1750-talet flyttade Olof Schagerström med sin familj till Borgvik. De tre sista av hans barn är födda där
Ska vara: Mot slutet av 1760 flyttade Olof Schagerström med sin familj till Borgvik. De två sista av hans barn är födda där {14}
 
Borgvik  sid 187
Uppges: Först gifte han [Olof Schagerström] sig den 12/12 1736 med Elisabet Landberg.
Ska vara: Först gifte han sig den 16/12 1736 med Elisabet Landberg. {15}
 
Borgvik  sid 187
Uppges: Därefter gifte han [Olof Schagerström] sig den 4/7 1754 med Greta Cajsa Gröndahl
Ska vara: Därefter gifte han sig den 5/6 1754 med Greta Cajsa Gröndahl {16}
 
Borgvik  sid 187
Uppges: [att] Bruden [Greta Cajsa Gröndahl] var 24 år yngre än Olof Schagerström
Ska vara: Bruden var 23 år yngre än Olof Schagerström {17}
 
Borgvik  sid 188
Uppges: .bröllopskväde...Den 4 Junii.
Ska vara: .bröllopskväde...Den [?] Junii. {18}
 
Borgvik  sid 191
Uppges: [att] Familjen [Per Schagerströms] bodde först på Strand [i Värmskog] men flyttade 1795 till Arnäs [i Borgvik].
Ska vara: Familjen flyttade 1793 till Arnäs (sonen Johan Diedrik föddes 26/8 1793 på Norra herrgården i Borgvik {19} och de undergår examinering första gången 25/11 1793 i Borgviks herrgård {20}). Strängt taget vet man inte var familjen tillbringade åren 1790-1793, eftersom de saknas i Värmskog, Borgvik och näraliggande socknar. Dottern Johanna Maria ska enligt husförhörslängden vara född 26/10 1790 i Värmskog, men födelsenotis saknas {21}.
 
Källor
1.  Borgvik C:2 (1744-1778) sid 375 11/5 1760 begravs Carl Schagerström i en ålder av 78 år (Korrekturfel)
2.  Filipstad C:2 (1680-1699) p234v
3.  Borgvik AI:3 (1759-1764) p3v (1638 är en omkastning av 1683, som i sin tur är en grov uppskattning utifrån dödsålder)
4.  Ingen födelsenotis för ett sådant barn, sannolikt identiskt med Greta Stina, född 2/11 1713
5.  Filipstad C:4 (1699-1717) sid 464
6.  Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 43
7.  Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 127
8.  Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 421
9.  Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 477
10. Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 549
11. Kristinehamn FI:2 (1758-1824) sid 313 (Förväxlat datum)
12. Borgvik C:3 (1779-1824) sid 86
13. Borgvik C:2 (1744-1778) sid 380
14. Kristinehamn CI:4 (1733-1764) sid 549 Magna Carolina född i Kristinehamn 3/4 1760;
      Borgvik C:2 (1744-1778) sid 168 Ewa Ullrica född i Borgvik 9/8 1761;
      Borgvik AI:3 (1759-1764) p3v Första nattvarden i Borgvik 11/1 1761
15. Nordmark C:1 (1731-1737) p80v
16. Kristinehamn EI:2 (1749-1784) sid 45
17. 23 år och 3 månader
18. Källan måste kontrolleras, eftersom prästen uppgivit den 5/6
19. Borgvik C:3 (1779-1824) sid 73
20. Borgvik AI:5 (1783-1803) sid 103
21. Borgvik AI:5 (1783-1803) sid 103  
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2012-03-19 23:19)
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2012-03-19 23:22)