NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 29 november, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 29 november, 2013
Skrivet av: Christina Wahlström skrivet 2011-02-24, 17:32
Nog för att det är ett tag sedan nu men i anledning till ovanstående inlägg från Peter Nolskog den 19 augusti så sätter jag in följande om Magnus Schagerström.[Källa: Hova häradsrätt FII:4, AD Online Bild 278/sid.577]Jag fann det idag:  
 
År 1769 den 28 september blef på anmodan laga boupteckning hållen efter framlidne  Mantals Commisarien Herr Magnus Skagerstöm, som med döden afled i augusti månad sistl. Och efter sig lemnat fem stycken döttrar wid namn  Barbro, Lotta, Stina, Eva och Ingeborg, alla omyndiga utom Lotta som förlidne månad  blifvit gift med Prÿtz i Mariestad, hwilken jemte modern Fru Maria Christina Aurell woro närwarande, utom Eva och Ingeborg och egendomen amfeldt uppgafs och befands som följer neml.
 
Om någon känner till något om döttrarna så får ni görna dela med er. Jag återkommer om jag hittar mer.
 
Kicki