NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2012
Skrivet av: Mattias Johansson skrivet 2012-01-18, 02:45
Virdestam nämner för Nicolaus Ingemari utöver de barn som Mikael tar upp Sara, gift (alltså enligt de obekräftade uppgifterna med Sandwalls stamfader), Brita, gift m. Måns Bosson Lilljerstierna och Ingeborg, gift i Läxarp (är hon möjligen gift med någon av Struvarna?). Jag har börjat titta på dopvittnen för Saras syskon i Hakarps fb, när de väl börjar dyka upp. Fram till ca 1703 har jag ännu funnit två barn till Gabriel och sju barn till Annika som fb redovisar faddrar för. Bland de senare finner jag faktiskt för sonen Gabriel, född 1697-06-14, D. Annicka Håkonsdotter Sandwal, där familjenamnet satts in med klammer(Hakarp C:1 p 37). Ett par år senare bland dopvittnen för dottern Annika, född 1700-01-30, finner jag Jungf. Sara Sandwal (C:1 p 101). Samma Sara Sandwall finner jag sedan två gånger till längre fram bland dopvittnena. Först för Måns i Kixtorp son Jonas, döpt 1701-08-18, sedan för mäster Lars Rundgrens dotter Stina Elisabeth, född 1702-03-06 (ledsen, men missade ta upp sidhänvisningar för dessa två).
 
Sara Sandwall kan knappast vara identisk med Sara (Zeandra) Nilsdotter. Dels nämns hon som jungfru, dels bär hon namnet Sandwall och observera att inga av systrarna bär sina makars namn! Inte heller känns det särskilt troligt att Anders Sandwall skulle ge två döttrar samma namn (även om det väl skulle kunna vara möjligt om det handlar om halvsystrar).
 
I dopnotisen från 1702 finns en stark koppling i övrigt till Huskvarna och gevärsfaktoriet. Tittar man på JBGF:s sida med avskrifter kring Jönköpings gevärsfaktori (http://jbgf.se/socknar/hakarp/foretag/smeder/index.htmhttp://jbgf.se/socknar/hakarp/foretag/smeder/index.htm) finner man flera Sandwallar under tidigt 1700-tal.  
 
Den längre upp i diskussionen omtalade pipborraren Sven Sandwall (för jag antar att han väl är identisk med den Sven som omnämns som dopvittne för Ingegärd Andersdotter Sandwalls barn?) finner man under Mästare som pipborrare inskriven 1714 och född 1696 i Småland. I Generalmönsterrulla 1720-12-20 på Jönköpings gevärsfaktori liksom i Gesällböckerna finner man sedan åtminstone fyra smeder till om vilka informationen kan sammanfattas:
- Olof Erikson Sandwall, inskriven 1712-02-05, som pistolmakare med Sven Wahlberg som läromästare, ej upptagen i generalmönsterrullan 1720
- gesällen Per Sandwall, bland pistol- och flintlåssmeder, född 1693 i Småland, antagen till gesäll 1713, upptagen i generalmönsterrullan 1720 hemvist i Jönköping, väl identisk med en av gesällböckernas Peter M. Sandwall, där han står som inskriven 1718-01-25 (men i den andra boken saknas Peter bland 18 andra gesäller som står inskrivna på samma datum men här istället fått datumet 1717-11-05)
- gesällen Lars Sandwall, bland pistol- och flintlåssmeder, född 1697 i Västergötland, antagen till gesäll 1718, upptagen i generalmönsterrullan 1720 med hemvist i Jönköping, i gesällböckerna inskriven 1718-06-03  
- gesällen Johan Sandwall, bland pistol- och flintlåssmeder, född 1697 i Småland, antagen till gesäll 1716, upptagen i generalmönsterrullan 1720 med hemvist i Västerkärr gästgivaregård, Habo (R, idag F), väl identisk med gesällböckernas Jan Sandwall, inskriven 1716-11-26.
 
Här får vi alltså ytterligare ett patronymikon! Johan Sandwall är i mtl omkring år 1720 gesäll hos Tore Tranberg i Västerkärr, Habo (R). Bou finns i Vartofta hd efter mäster Johan Sandwall i Kyrkarp, Utvängestorp (R, även denna socken idag F) från 1750-05-11. Den undertecknas av madam Annika Persdotter (änkan får man anta), de myndiga sönerna Gabriel Johansson och Lars Johansson, samt mågen Jonas Landgren. Värderingsman är A.L. Ahlander (ett bekant namn från Alarp, Barkeryd!). Ifrån Västerkärr finns sedan en bouppteckning daterad 1756-03-19 efter faktoriesmeden och gästgivaren Tore Tranberg. Han efterlämnade då änkan Annika Ljungberg och styvsonen Gabriel. Tore har alltså gift sig med änkan efter sin forne elev!  
 
Jag tycker det kan vara intressant att flera av Sandwall-smederna har en anknytning till Västergötland och att även Anders Bergman ska ha varit född i Västergötland (notera att Västerkärr ligger i princip på gränsen mellan Västergötland och Småland). Detta samtidigt som Anders Sandwalls äldsta boställe ligger i Bankeryd väster om Jönköping och åt samma håll.
 
Får väl säga att jag blir allt mer tveksam till tanken om en enda Sandwallsläkt och en gemensam stammoder. Med så många grenar och patronymika bör ett eventeullt gemensamt förflutet ligga längre bak i tiden. Sara kan ju vara stammoder för en viss gren, men utöver detta kommer spridningen. Jag kan tänka mig flera olika geografiska namngivare. Exempelvis ligger västgötasocknen Sandhem på andra sidan Stråken från Västerkärr sett, och näst intill Huskvarna i Hakarp låg en gång den nu försvunna socknen Sanda (Sanna). Den släkt Sandwall som järsnäsprästen Peter Sandwall tillhör, och som även den föreslås ha Sara (Zeandra) Nilsdotter som anmoder (se en av de sidor Mikael länkade till), måste ha fått sitt namn efter församlingen Norra Sandsjö mellan Nässjö och Sävsjö!