NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2012
Skrivet av: Mattias Johansson skrivet 2012-01-13, 01:49
Gjorde häromdagen ett besök på forskarrummet på biblioteket här i staden för att försöka finna lite mer om mönsterskrivaren Anders Sandwall i Gränna.
 
I gmr finner jag honom tidigast 1692 för Livkompaniet och där uppges att han innehar Granshult Mellangård, Bankeryd (F). I rullorna vid denna tid göras noteringar när officerarna inte bebor sitt tilldelade boställe, men för Anders har inte gjorts någon sådan. Kollade mtl men ingen Anders, åtminstone inte som otvetydigt var vår man. Kyrkböckerna går tyvärr inte så värst långt tillbaka i Bankeryd. Missade dock att kolla det av Grill liksom ovan framhållna Tornaryd, när jag ändå var på det. Aargh!!
 
Har efter Lottas tips om Alarp, Barkeryd (F) gått igenom dopvittnena i fb från 1688, då sådana först noteras i socknen, fram till dottern (min ana) Saras födelse 1693-06-03, då Anders bevisligen bor i Gränna. Finner Anders redan 1688-05-06 med släktnamn och ort, sedan ytterligare fyra gånger, men först sista gången 1691 som mönsterskrivare. Från samma år finns en katekisationslängd bevarad som i Alarp tar upp Herr Regementskrivaren med hustrun Elisabet och dottern Katarina, sedan Mönsterskrivaren Sandwall och därtill en skrivare Bengt (Domkapitlet i Växjö FII:12 p 75). Regementsskrivaren är Knut Wessman och diskuteras tillsammans med Alarp endel på annat ställe här på forumet (Modelin (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=71168)). Man frågar ju sig om Alarp fungerat som någon utbildningsort för skrivare inom det militära. Wessman är ingift i en släkt, ättlingar till kyrkoherdarna Barck i Barkeryd, där Elisabet har tre kusiner som gifter sig med mönsterskrivare, nämligen Lars Andersson (stamfar till släkten Ahlander), Anders Westerberg och Gudmund Bursie. Skrivaren Bengt Månsson står som dopvittne 1691-04-05 för flickebarnet Britta Germundsdotter i Äng, vars mor har en kusin Bengt Månsson Engdahl, den förste med detta släktnamn, som senare blir fänrik. Kan det vara samma person?
 
Nå, tillbaka till Sandwall. I gmr 1694-97 finner man Anders för Vista härads kompani och då har han tilldelats bostället Torstorp, Gränna landsförsamling (F). I mtl för Gränna finner jag honom för första gången 1694-95 i staden som mönsterskrivare med hustru, systern Katarina (kan hon vara identisk med Marias ovan förmodade syster?) och tjänstefolk; 1696 första gången i Torstorp 1/2 som mönsterskrivare med hustrun, då även med det där tidigare bosatta paret Per och hans hustru fortfarande inneboende (med noteringen odug. och blinde i marginalen); 1697-1702 endast med hustrun och tjänstefolk; 1703 likadant men även med lendsman Anders Elff och hustru; 1704 saknas mtl; 1705 står i Torstorp för första gången mönsterskrivarens änka Maria, ensam med tjänstefolket.  
 
Har börjat titta lite i serien Krigsarkivets Rullor 1602-1723 och funnit honom i flertalet volymer åtminstone åren 1700-1702 då han befinner sig med Jönköpings regementes fördubblingskompanier (är antecknad bland officerarna i flera av kompanierna) förtecknade i (Pommern? och) Wissmar. Eftersom han måste ha dött någon gång 1702-05 är det väl rimligt att anta att han gjorde i fält med regementet just under Karl XII:s polska fälttåg, men här finns det antagligen en hel del mer att bläddra i.
 
Kan också konstatera att på en karta över Gränna från 1701 fyra tomter (nr 61, 116, 147, 163) som tillhöriga  mönsterskrivaren Anders Sandwall, varav två noteras som öde (Lantmäterimyndigheternas arkiv 06-grs-1). Uppenbarligen har familjen Sandwall rört sig mellan staden och bostället Torstorp i landsförsamlingen. Åtminstone de döttrarna Sara och Maria uttryckligen födda i staden 1693 och 1695.
 
Följer man sedan änkan i mtl står hon som sagt 1705 i Torstorp; för 1706 saknas mtl; 1707-08 i Torstorp som mönstersrkivareänkan Maria Pihlquist med tjänstefolk; för 1709-1714 saknas mtl; 1715-16 i Gränna stad med drängen Anders (som det senare året antecknats ha tagit dragarpenningar för Västanå, är det frågan om en stöld eller har han tagit pengarna i egenskap av tulltjänsteman eller packhuskarl??); 1717 i staden som ensamstående änka; för 1718 saknas mtl; 1719 i staden som änka med dottern Maria. Efter detta finner jag henne inte.  
 
I hfl 1718-22? finns i staden efter och på samma sida som borgaren Anders Bergh och skomakare Jonas Flyare H Sandwallls Carl Hiulhammar och Ms. Maria Sandwall därunder med kort mellanrum Änk. Maria Pihlqwist (Gränna AI:3 p 70-71). Familjen tycks alltså försvinna strax efter vigseln 1720. Men i mtl 1730-32 finns i staden åter en änka Sandwall och på en ny plats i mtl just efter Jonas Flygare. Kanske är familjen införd i hfl 1718-22? efter 1722? På samma plats, dvs. i direkt samband med familjerna Bergh och Flygare, finns sedan i hfl 1733 en änkehustru Maria (AI:4 p 9) och i hfl 1737 en madam Sandwall (AI:3 p 70-71). Kan även nämnas att man i 1731 års bänklängd på bänk nr 6, kvinnosidan hittar Sal. Sandvalls änckia (C:1 p 443).
 
Notera nu att Maria Pihlqvist hela tiden fram till hfl 1718-22? står som just änkan Pihlqvist (varierande stavning). Först på 1730-talet har vi att göra med en änka/madam Sandwall. Varför ett namnbyte? För 1736-05-14 finner man i db för Gränna en dödnotis för kommissarien Sandwalls 42 år gamla änka, alltså född ca 1693. Åldern är alltså helt fel om det skulle röra sig om Maria Pihlqvists dödnotis!
 
Lottas påpekande kring notisen om madam Maria Sandwalls gåva till kyrkan i december 1717, att det inte står änka, får kanske åter tas i beaktande. Anders dotter Maria kan det heller knppast vara, eftersom hon väl inte kallas madam innan hon gifter sig med C.P. Hiulhammar 1720. Om man tillåter sig att spekulera: Kan det det istället vara frågan om ytterligare en Maria Sandwall? Vem var kommisarien Sandwall? Eftersom madam/änkan Sandwall är bosatt på samma plats som änkan Pilqvist med dotter och måg bebor i hfl 1718-22? bör väl finnas en nära koppling till familjen. Kan kommisarien vara en son till Anders född innan familjen flyttade till Gränna och 1717 och 1730-talets madam/änkan Sandwall en hustru till denne.
 
Slutligen kan jag nämna att jag inte kan minnas att jag någonstans sett det ovan i diskussionen anförda patronymikonet Eriksdotter. Kom det liksom födelseåren från FamilySearch? Kan Eriksdotter vara supplerat från den antagna systern Katarina? Observera då att det i staden finns en Ingrid Pihlqvist som bär patronymikonet Jo(ha)nsdotter.
 
PS. Bläddrar lite sporadiskt i renoverade domböcker för Gränna stad samtidigt som jag präntar på detta (långa) inlägg och finner åtminstone två underrättelser av intresse.  
1) I rådstuga hållen 1698-04-06 är Munsterskrifwaren Mons.r Andreas Sandvall förordad som en av fyra likvidatorer (som alltså närmare ska utreda de ekonomisk förhållandena) i en tvist angående ett pantsatt jordstycke, två likvidatorer för respektive part i målet. Vet inte hur stor betydelse det har men Anders sätts då mot Sven Brusin (dvs hans i diskussionen ovan förmodade svåger) som alltså förordas som likvidator för den andra parten i tvistemålet! (Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2068 ArkivDigital bild 5390).
2) I rådstuga hållen 1714-05-31 finns ytterligare ett omnämnande av kommisarie Sandwalls änka och det äldsta hittills: H.r Regementzskrifwaren Wellbe.de Lars Andersson låter 3 gånger uppbiuda den Pant, som är Exeqveradh hoos Sahl. Commissarien Sandvalls Änkia för Innesteånde Ränttor 13 D.r 16 öhre smt. På lijka sätt reserveras och förbehålles det bemd.e Änkia befinnes skyldigh af Innesteånde Räntor här widh staden. (Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2070 ArkivDigital bild 1790). Notera att vi åter har att göra med den ovan nämnde Lars Andersson!
 
Får konstatera att det bara är att åter gå till biblioteket och kolla lite på vad SVAR har att erbjuda. Mtl 1715-30 för Gränna får jag titta på igen och 1692-93 för Bankeryd. Domböckerna känns tunga att gå igenom från pärm till pärm, någon som vet om de är avskrivna?
 
(Meddelandet ändrat av mattias 2012-01-13 01:51)
 
(Meddelandet ändrat av mattias 2012-01-13 01:58)