NULL Skriv ut sidan - Sahlgren

Anbytarforum

Titel: Sahlgren
Skrivet av: Kerstin Hallgren Peterson skrivet 2015-05-30, 12:28
Utifrån uppgifter i Uddevalla rådhusrätt och magistrat, vid genomgång av skulder till kyrkan 1698, så hade salige Rådman Per Nilsson 3 söner och 6 döttrar.
Han hade även sonen Peter Sahlgren, vilken dog under en resa med ett skepp till Frankrike (senast januari 1696). Han anges vara sambroder till Frans Persson Sahlgren. (Uddevalla rådhusrätt och magistrat AIa:3 (1688-1697) Bild 334 / sid 329)
 
Utdrag ur texten angående arvingarna (Uddevalla rådhusrätt och magistrat AIa:4 (1697-1701) Bild 89 / sid 83 + följande sidor):
1698 d 18 April hölts Rådstugu .  
. uthräkning af Sl. Rådhm. Pähr Nillsons arfwingar .
. initera Regiments Pastoren Hr Pähr Sahlgren, och Handelsm Nills Persson, att här på Rådhhuuset wederbörl sig förklara öfwer bmt deras Sl faders Balance till kyrkjan, .
. citation till Sl Rådhm Pähr Nills barn och arfwingar som här i staden finns , Nl: Frans Persson Sahlgren, Anders Andersson å dess hustrus wägnar, Påske Pehrss å dess hustrus wägn, samt Anders Schog å dess hustrus wägn, och Jens Persson å dess hustrus wägn, .
. de öfriga Sl RådhMann Peder Nillssons 2ne Mågar Jonas Hägg och Nills Greif kunde blifwa till samma tydh instämbda .
 
Döttarnas namn är inte angivna här, men skulle kunna vara så här:
Ellika Persdotter Sahlgren, död i Uddevalla 1707, antigen gift med Anders Andersson eller med Anders Schog (dvs skeppare Anders Andersson Schogh, gift före 1697-02-18)
Okänd Persdotter Sahlgren, antigen gift med Anders Andersson eller med Anders Schog (dvs skeppare Anders Andersson Schogh, gift före 1697-02-18)
Anna Persdotter Sahlgren, gift 1698-01-04 med Påske Persson Bagge, kallas matrona, och bör då ha varit gift tidigare
Elsa Persdotter Sahlgren, gift 1 med Kaplanen Hr Sven Clementsson, gift 2 med Jens Persson (gift före 1696-08-10)
Mariken Persdotter Sahlgren, änka, omgift med Jonas Hägg
Regina Persdotter Sahlgren, gift med Nils Greiff
 
mvh Kerstin Hallgren Peterson