NULL Skriv ut sidan - Sahlgren

Anbytarforum

Titel: Sahlgren
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2010-08-18, 15:50
Jag hade förhoppningen att lösa detta men jag for nog så vackert be om lite assistans.
 
Nils greiff begr 1716, gift med Regina Sahlgren begr 1755. De begravdes i Domkyrkofs.  
 
Jag söker Reginas föräldrar. Antingen är de Nils Persson S och Sara Herwegh eller så är de Per Nilsson, rådman/vice borgmästare Uddevalla (Nils Persson S far) och ? (det kan då inte vara Anna Barbro Sahlfelt som är hans hustru,hon dör för tidigt).
 
Jag har nu funnit en källa som säger detta:
 
Bekiänner iag underteknadt Skyldig vara till  
min högtährade Swägerska Sara Herwig  efter  
..... rechning fyra Tusend femhundrade fyratijo  
siu dhaller Smt, hvilka 4547 [daler] smt iag med skyn=  
desamste betala försäkrar, som med min egen hand  
bekräftas Gborg d 10 maij 1711 Dettta handlar om Nils Greiff
 
Källan är en inteckning i Gbgs RR.  
 
Läshjälp under hur lyder texten här  
 
Vi har försökt att finna ytterligare något som kan ge klart besked var Regina kommer in i Sahlgren. I och med att både Berg och Gezelius är osäkra på var hon hör hemma så vill jag vara övertygad.  
 
Hon är inte vad jag skulle kalla en äkta svägerska, utan hon är då möjligen Nils Greiffs hustrus fars hustru. Kan det möjligen finnas något annat släktskap?
 
Jag hoppas att jag inte blandar ihop något nu för det har varit ett evigt letande.
 
Vad tror ni om detta. Någon som har något förslag att leta vidare. Bou finns inte efter Nils S och Sara Herwegh. Inte heller efter Per Nilsson. Vilka källor bör jag mer kontrollera. Jag har även kikat runt bland andra giften.
 
Vänligen Patrick
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2010-08-18 16:09)
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2010-08-18 16:10)
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2010-08-18 16:18)