NULL Skriv ut sidan - Sahlgren

Anbytarforum

Titel: Sahlgren
Skrivet av: Göran Löfstedt skrivet 2008-04-12, 12:00
Hej Patrick.
 
Jag hittar i häftet som barn till Nils Phersson Sahlgren och Sara Herwegh.
 
1. Jacob, borgmästare och kommerseråd (Tab. 5.)
2. Petter. Denne vistades under åren 1718-20 på resor i  
   Holland, England och Frankrike. Var 1721 rättegångs-
   biträde åt sin bror Jacob och >> dog kort därefter>>.
3. Niclas, direktör, donator. (Tab. 6.)
4. Anna Elisabeth, d. aug. 1733, se ovan (begravd 14/8).
5. Regina, g. m. Greiff (osäker).
6. Christina, fadder 1725 (osäker).
                                   
Detta är ett direkt avskrivet citat från sid. 10 i häftet om släkten Shalgren.
 
Mvh Göran