NULL Skriv ut sidan - Plagman

Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Ann-Charlotte Lindberg skrivet 2014-06-06, 06:40
Hej!
 
Till ovanstående kan man tillägga, att i Decimantboken 1651 (ISBN 978-91-974863-47) på s.474  under rubriken Langeröd Sougenn Decimantes i Kongens och Cronens Thiennere Heele Garde finns uppräknade Faurhoult, Bregenholt, Langeröd, Lille Langeröd, Buus, Ellufs Thorp, Onnekiöp, Skierehuus, Thrölsherridt, Vigerum och Kaggerup och ett eller två namn under varje gård.
 
I marginalen vid sidan av Vigerum står med mindre bokstäver bara Hemming Kiöb. Vad det betyder vet jag inte och även på Landsarkivet i Lund visste man inte varför. Gården måste ha funnits då i alla fall. Decimantboken är en direct avskrivning av originalet.
 
Morgonhälsningar på Nationaldagen
Ann-Charlotte