NULL Skriv ut sidan - Plagman

Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Carl-Gustaf Svantesson skrivet 2014-05-29, 16:35
Hej!
Jag hade fel när jag den 13 maj påstod att löjtnant Jonas Paulin inte bodde i Hemmeneköp. Jag har nu studerat jordaböckerna och fått fram följande om ägarna till Hemmeneköp under 1600-talet:
 
1650-c:a1670 Niels Haagonson
Danska jordaboken 1650, 1651 och 1657
Svensk mantalslängd 1658  
Nils Håkansson, hustru (överstruket), piga, son; summa 3
Svenska jordaboken 1658, folie 1316, bild 709: Skattehemman
 
Mantalslängd  1662
Nils Haagonsson, man och hustru: 2; söner 2
 
I samtliga följande jordaböcker finns Nils Håkansson på Hemmeneköp no 1.
Jordaboken 1662, folie 592, bild 620: Skattehemman
Jordaboken 1664, folie 569: Skattehemman
Jordaboken 1666, folie 573, bild 618: Skattehemman
Jordaboken 1667, folie 564, bild 594: Skattehemman
Jordaboken 1668, folie 549, bild 579: Skattehemman
 
C:a 1670-1675 Mester Buckhart Robertz
Mantalslängd 1671 (bild 71)
Mester Robbert, hustru och son/dräng. Han är inte markerad för mantalspenning.
Jordabok 1671:1, bild 390.
Enligt gravsten i Långaröds kyrka (Gottfrid Björkelund, Färs Härads historia; Alfred Lind , Min hemsocken) dog han 1675.
 
C:a 1675-1687 Lieutenant Jonas Paulin
Jordabok 1681, folie 521, bild 560: Skattehemman 7/8 mantal.
Jordabok 1685:1, folie 1033, bild 536: Skattehemman 7/8 mantal  
Jordabok 1686:1, folie 562, bild 598: Skattehemman 7/8 mantal
Jordabok 1687:1, folie 565, bild 41: Skattehemman 7/8 mantal
 
1688-1697(?) Mester Burckard Plagman
Jordabok 1688, folie 893, bild 477: Kronohemman ¾ mantal
Kommentar: Då gården överläts från löjtnant Jonas Paulin till mäster Burchard Plagman blev den ”kronohemman” och nedvärderad från 7/8 till 3/4 mantal.
Mantalslängd 1691 (bild 192): Man och hustru.
 
Enligt Skånska Dragonregementets historia del 2: År 1684(?). Regfältskär Burchart Plagheman hade vid indelningen fått sig en gård tilldelad som förut ägts av löjtnant Jonas Paulin. Gården var i ett elendigt tillstånd varför Paulin blev dömd att sätta den i ordentligt skick.
Kommentar: Överlämningen skedde tydligen inte förrän 1688. Var det så att Burchart Plageman under tiden bodde eller försökte bo i Frörum (Fågeltofta)?
 
Enligt Magnus Lindskog ovan:
Ur: Jöran Adlersteens indelningsverk  
Tijsdagen d 27 Sept: 1692 utj Frenninge tillstädes  
...  
Sedan noga undersökan och Examin[ering] blefwe hemmanen skatlagde och Rusthållen sammansattes således  
Nembl:  
Under Hr Öfwerste Carl Gyllenpistol  
LijfCompagnie  
Färs härad, Långaröd Sochn.  
...  
R[ust]:h[åll] N:o 106, N:o 1 Hemmenkiöp, Rusthållaren Mester Burchard, 3/4 Cronehem:n, Renta 45 D: kan stå och swara för 13/16 hem:n och 48 D: är lijka så gåt som et hem: mantaln i Trulseröd.  
...  
Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:13 (1691-1693) Bild 67 / sid 1585 (AID: v117221.b67.s1585)
 
1697(?)- Magnus Plagman
 
Mantalslängd 1697 (bild 570) Hemmeneköp n:o 1, ¾ mantal: Ryttaren Magnus Plogman, hustru och dotter.  
 
Jag har också letat vidare om Mester Buckhart Robertz. Man kan ju misstänka att även han var fältskär - titeln och att han var född i London. Fälskärer importerades (främst från Tyskland) för att höja kompetensen i skrået. Han finns dock inte med i Sveriges Läkare-historia, SELLEN/WISTRAND.
 
Bästa hälsningar
Carl-Gustaf
 
 
 
.