NULL Skriv ut sidan - Plagman

Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2014-01-03, 18:45
Ur: Jöran Adlersteens indelningsverk
 
Tijsdagen d 27 Sept: 1692 utj Frenninge tillstädes
...
Sedan noga undersökan och Examin[ering] blefwe hemmanen skatlagde och Rusthållen sammansattes således
Nembl:
Under Hr Öfwerste Carl Gyllenpistol
LijfCompagnie
Färs härad, Långaröd Sochn.
...
R[ust]:h[åll] N:o 106, N:o 1 Hemmenkiöp, Rusthållaren Mester Burchard, 3/4 Cronehem:n, Renta 45 D: kan stå och swara för 13/16 hem:n och 48 D: är lijka så gåt som et hem:n i Trulseröd.
...
 
Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:13 (1691-1693) Bild 67 / sid 1585 (AID: v117221.b67.s1585)