NULL Skriv ut sidan - Pihl

Anbytarforum

Titel: Pihl
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-06-28, 18:33
När det gäller ÿ, så skulle man inte skriva det förr, för då blev det datafel, minns jag att Håkan Skogsjö tillrättavisade mig i Rötters begynnelse, men så är det uppenbarligen inte längre!  
 
I övrigt är det förstås så att det ska skrivas ij, om man ska vara bokstavstrogen, dvs Pijhl, och bara i om man moderniserar stavningen, dvs Pihl eller om det inte rör sig om namn eller om namnet finns i modern form, så förekommer namnnormering även till ordet/namnformen Pil.
 
Sedan skrev en del förr faktiskt ÿ, som Ulf nämner, för att med diakritiska tecken markera att det just var bokstaven y, precis om med man gjorde med u, vilka i avskrift inte brukar/ska skrivas med några sådana extra tecken, även om sådant förekommer ibland i modernt tryck också.  
Man kolla hur det skrivs idag och hur andra skrev det då, samt använda det egna sunda förnuftet, om inget bättre finns att tillgå, för att avgöra om det var ett y eller ij som avsågs av skrivaren.  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-06-28 18:45)