NULL Skriv ut sidan - Pihl

Anbytarforum

Titel: Pihl
Skrivet av: Magnus Carlsson skrivet 2012-06-17, 15:37
Hej !
 
Ny komentar till Agneta Rosenlund:s inlägg ovan.
Med den fina bilden på Pijl-släkten.
 
Jon. Pijl St i U. 1735 men studerande vid 74 års ålder funkar ju ej.
Något feltolkat i förkortningarna, om det menas att han stannade i Uppland  och dog 1735 samt att han tjänstgjorde i militären, - då stämmer det mesta helt plötsligt.  
 
Den nu funna fadern Corpral Arfvid Pijhl kan naturligtvis vara son till kyrkoherden Bengt Johannis Sæbyensis och hustrun Catharina Jonasdotter i Skedvi. Men det är inte redovisat så(det stora minustecknet för denna teori, då släkttavlan verkar var så detaljerad redan 1752).  
Intressant är det att Arfvids barn har namnen Jonas, troligen Johan, Anna samt troligen en dotter Catharina(omnämns som hustru Catharina Pijhl vid ett dop).
Ytterligare en anledning att fortsätta tro på de kyrkliga anorna är att Jonas gifter sig med Adliga Christina Spole som tillhör det höga kyrkliga väsendet i Uppsala och Gamla Uppsala vid den tiden.  
 
Spole-Celsius-Beronia.
Vängepastorn Petrus Roslings hustru Magdalena Beronia är kussin med Anders Ceslius.
Magdalenas bror blivande Ärkebiskop Magnus Olai Beronius i Uppsala.
Christina Spole är moster till Anders Ceslius.  
 
Jonas efter hemkomsten är flitigt dopvittne vid miltärt och kyrkligt tillhörande födslar.
Samt när barn tillhörande Finsta döps.
 

Pijl-tavlan med kyrkoherdar kan inte helt läggas åt sidan.
Jonas moder bör i sådant fall var den som har sina anor i Finsta.
Och hur kunde Jonas annars gifta sig med så fint kyrkligt folk?
mvh
Magnus