NULL Skriv ut sidan - Moffat

Anbytarforum

Titel: Moffat
Skrivet av: Anders Klarbring skrivet 2015-03-07, 16:53
I artikeln om Robert Moffats bördsbrev som länkas ovan, förekommer både Robert Moffat dä (-1673) och Rober Moffat dy (-1748). Den senare anges i begravningsboken vara 70 år vid döden, dvs ungefärligt född 1678. Detta har känts som ett rimligt årtal också utgående från det lilla som var känt om hans militära karriär, och jag har därför angivit att Robert dy troligen är sonson till Robert dä, dock utan att kunna specificera vem som då utgör mellanledet. Nu har emellertid en del nya fakta uppenbarat sig:
 
1. Robert Moffats son begravs i Göteborgs domkyrkoförsamling i september 1703; Robert är dopvittne i Göteborgs Kristine i juni 1705; han finns i taxeringslängden vid nya skeppsvarvet i Göteborg 1715; han finns i mantalslängden vid Göteborgs Amiralitetsvarv 1719 och 1720. Således verkar det som om Robert Moffat dy, innan han övertar släktgården Vässby i By (S) runt 1725, är bosatt i Göteborgsområdet.
 
2. Igår uppmärksammade Yvonne Korsbo mig på ett domboksfall från augusti 1707 i Lidköpings rådhusrätt (med fortsättning i Kållands häradsrätt) där Hedvig Beata Moffat anklagas för att på oriktigt sätt kommit över en nattkappa. Hedvig Beata försvarar sig med att hon fått nattkappan från Göteborg, nämligen från sin broders hustru och/eller sin broders hustrus systerdotter Sara.
 
Man konstaterar att denna broder i Göteborg med stor sannolikhet måste vara Robert Moffat dy och eftersom Hedvig Beata med säkerhet är dotter till Robert Moffat dä och Elisabeth Rutensköld måste detta också gälla för Robert Moffat dy. Han bör alltså vara född lite tidigare än vad som räknas ut från begravningsbokens angivelse, och kanske det är rimligt att anta att han är makarnas sista barn, möjligen döpt till Robert efter att Robert dä drunknat på Nordsjön.