NULL Skriv ut sidan - Mellen, von

Anbytarforum

Titel: Mellen, von
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-11-30, 16:20
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 47, 1794 17/9, sid. 378.  
»Til staden Malmö är ankommen Danseuren Hr v. Mellen, som har äran recommendera sig hos Respective Härskaper här å orten, han ger Lectioner uti alla moderna Franska och Engelska steg, flere sorter Minuetter, Quadriller, Longdanser, Alemenger, m. m. Deß Fru emottager äfwen pensuioner uti hel och half pension, och ger information uti flere för Könet tjenlige wetenskaper, som Rita, Skrifwa och Räkna, Sy alla sorter Broderier, Kammarduks utbrytning, och framför alt en renstafwig läsning, skrifning, läres efter Engelska methoden, så wäl som Slätsöm.»