NULL Skriv ut sidan - Mellen, von

Anbytarforum

Titel: Mellen, von
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-03-27, 09:36
Detta var intressanta uppgifter, Katarina! Jag har länge undrat vad denne Carl Christian (von) Blankenberg (som han kallas i Lewenhaupts »Karl XII:s officerare») gjorde efter 1719, då han bodde i byn Lilla Bjällerup i Bjällerups socken strax utanför Lund i Skåne, och nu fick jag svaret.  
 
Den enda uppgift Lewenhaupt har efter detta årtal är att han erhöll avsked från kornettsbeställningen vid Södra skånska kavalleriregementet 1719 30/9 och fick ryttmästares karaktär 1728 4/12, samt att »denna meritförteckning stämmer ej med den hos Platen : Skånska dragonreg., von B. har själv vid olika tillfällen inlämnat fullständigt olika meritförteckningar» (Lewenhaupt, del 1, sid. 58). En av dessa finner man bland Krigsarkivets meritförteckningar, Svenska indelta regementen, Skånska dragonregementet (1719-1809) (daterad 1719):
»Primier Cornetten Carl Christian Blankenberg 34 åhr gl: frisk och sund säger sig wara födder J Westphalen och staden Lÿder sampt först hafwa tient under tÿska Dragonerne och Öfwersten Borghart Möllers Regemente för gem: halft: annatt åhr och för Underofficer merendels twå åhr sedan fått sitt afskjed, och blefwet volonteur wed Kongl: Maijt:s Gardie J Stockholm och gått der ifrån till ifrån till h:r Öfwerste Fersens Dragone Regemente och tient för Feltwebel I 2 och ½ åhr då han tagit der ifrån afskjed och rest till Tÿskland sampt efter belägringen af Stralsund kommitt hijt öf:r igen och erhållitt Kongl: Maijt:s Nådiga fullmacht af d 6 Octob: 1716 att wara första Cornetten här wed Compagniet».
Mvh Markus