NULL Skriv ut sidan - Lund

Anbytarforum

Titel: Lund
Skrivet av: Mats Pettersson skrivet 2013-01-03, 23:23
Googlade detta om godset Jäthsberg från Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige: Denna sätesgård anses fordom legat på en ö i Åsnen och varit det i Claus Bjelkes salubref af den 22 Januari 1621 omnämnda Brändaborg, till hvilken artikel läsaren hänvisas om Jäthsbergs första öden. Sedermera egdes säteriet af Gustaf Lund Olofsson, född i Wexiö, auditör vid Smålands kavalleri 1748. Han egde äfven Kampen m. m. En löjtn. Krok enleverade hans äldsta och en herr Burman, anställd i Kammar-Collegium, hans yngsta  
dotter.