NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2008
Skrivet av: Bo Lennart Wahlman skrivet 2005-01-07, 05:40
Tips till Maria Ljungdahl m a a inlägget 2001-01-04.
Rallsta skall möjligen läsas Vallsta, varifrån en mina fränder  
Hildegard Littmarck g Springchorn härstammar. Fadern  
kommissionslantmätare med bl a en Ljungdahl som auskultant,  
senare ingift i släkten.