NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2008
Skrivet av: Bo Lennart Wahlman skrivet 2005-01-07, 05:30
Tips till Maria Ljungdahl m a a inlSgget 2001-01-04.
Rallsta skall msjligen lSsas Vallsta, varifrOn en mina frSnder  
Hildegard Littmarck g Springchorn hSrstammar. Fadern  
kommissionslantmStare med bl a en Ljungdahl som auskultant,  
senare ingift i slSkten.
/Bo Lennart Wahlman