NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 juni, 2005

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 juni, 2005
Skrivet av: Eva Leksell skrivet 2002-07-19, 16:03
En (eller två?) Krutmeijer i Stockholm:
 
Ur diarium över lägersmål 1710-50 i Stockholms stads kämnärsrätts arkiv, C2 A:1:
1742 nr 2: Qwins Person Lena Hindricks Dotter Emot Besökiaren Erick Gustaf Krutmejr. (Sedan står några datum för målets behandling.)
 
Stockholm Hedvig Eleonora CI:6, födda, oäkta barn:
1742 den 9 maj christnades oägta Barnet Greta Lena, fadren sades wara Besökaren Carl Krutmeijer, modren Lena Hindricks d:r, lägersmålet skiedt hos fargaren [Akls?]berg i Staden.
 
Det står alltså två olika förnamn på besökaren. (Eller skrev jag av fel ur kyrkboken i brådskan?  I diariet står i alla fall Erick Gustaf.)