NULL Skriv ut sidan - Hörling

Anbytarforum

Titel: Hörling
Skrivet av: Berit Sjögren skrivet 2014-04-27, 11:45
Constantinus!Tack för att du funnit Beata Hörling!När jag skrev om Kamrer Mårten Hörling i Stockholm.. SoH 1995/2 s 340 ff hade jag läst bou efter 1:a makan Anna Jonsdr Hedraea 1668  28/8 i Sthlms stadsarkiv där 7 barn är uppräknade. I begravningskvädet efter Mårten Hörling 1683 29/9 (läst i Uppsala universitetsbibl.) står att makarna hade 7 barn o att ett barn hade avlidit 1668 strax efter modern, varför jag förutsatte att detta barn var Beata som jag ej hade följt upp. Fantastiskt hur lätt det är att klicka fram data på  nätet numera! Det gick inte på min tid. Stockholm tycks inte vara färdiginmatat av Arkiv Digital. Där hittar jag inte Ladugårdslandets fs vari mycket om fam. Hörling står. Med vänlig hälsning Berit Sjögren