NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013
Skrivet av: Bertil Strömberg skrivet 2013-10-06, 17:20
Gillbergs häradsrätts dombok för hösttinget 1843 (AIa:41) § 150 och vårtinget 1844 (AIa:42)) § 89 rör en arvstvist mellan Greta Lena Höffners dotter Christina Sophia Bäckström och övriga kusinbarn till Elsa Fredrika Liljebjörn. AIa:41 § 150 omfattar bl.a. ett intyg av Stina Sophia Höffners söner L.M. och Jonas Uggla i vilket de bl.a. intgar att Stina Sophia och Greta Helena Höffner var döttrar till Anna Catharina Liljebjörn. AIa:42 § 89 omfattar bl.a. avskrift av ett avtal mellan Elsa Fredrika Liljebjörns kvarlevande kusiner undertecknat av ”Stina Sofia Höffner å mödernesidan af Anna Catrina Liljebjörn” med flera.