NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013
Skrivet av: Kai Överby skrivet 2012-02-28, 11:14
Hej! Skulle behöva hjälp med några mycket viktiga mönstringsplatser för Ernest Höffner (omkr.1620-1675)
 
Om jag kunde få hjälp med (mönstringsplatser) åren 1648 och 1649 vore det till övärdelig hjälp för mig liksom året 1657 vart fältlägret fanns. Jag tror nämligen att Ernest Höffner fanns med i den styrka som Pfalzgreven Karl Gustav(den blivande Karl X Gustav) förde med sig från Pommern till Prag 1648. I alla fall fanns Närke-Värmlands regemente med i Karl Gustavs följe. Ni har fått alla bildikoder av mig så jag behöver bara hjälp att tyda vart han mönstras. All hjälp om vad Ernest hade för sig innan 1644 tas även det emot tacksamt. Mer info nedan.
 
Ernest Höffner (omkring 1620-1675)
 
År 1644 hittar jag Ernest i Demmin, Pommern, som förare i Johan Gordons kompani. (bildid: A0053499_00054)
År 1645 hittar jag Ernest i Demmin, Pommern, som förare i Johan Gordons kompani. (bildid: A0053520_00058)
År 1646 hittar jag Ernest i Anklam, Pommern, den 26 april. Finns som förare i Johan Gordons kompani. (bildid: A0053531_00069)
År 1647 hittar jag Ernest i Demmin, Pommern, och finns då som förare i Björn Nilssons kompani. (bildid: A0053552_00050)
År 1648 hittar jag Ernest som förare i Björn Nilsson kompani men ser inte vart han mönstras men det ser ut att vara den 25 mars. (bildid: A0053573_00058)  
År 1649 hittar jag Ernest i Björn Nilssons kompani men kan heller inte nu se vart han mönstras. Han är fortfarande förare och avdankas efter det 30-åriga krigets slut. (bildid: A0053598_00048)
År 1650-1652 har jag ingen info ännu. Tar gärna emot upplysningar om vad Ernest sysslade med under den här tiden om någon vet. Jag vet att han var i Sverige i alla fall.
År 1653 hittar jag Ernest Höffner i William Moneypennys kompani. Han mönstras i Karlstad och har nu avancerat till sergeant. (bildid: A0053652_00237)
År 1654 hittar jag Ernest i Jonas Gyllenspetz kompani som mönstras i Kristinehamn den 17 april. Han är sergeant. (bildid: A0053660_00108)
År 1655 hittar jag Ernest i Jonas Gyllenspetz kompani. Han mönstras i Karlstad den 2 mars och är sergeant. (bildid: A0053667_00032)
År 1656 hittar jag Ernest Höffner i Jonas Gyllenspetz kompani då han mönstras i Kristinehamn den 21 april. Han går från sergeant till fältvabel. (bildid: A0053680_00182)
År 1657 hittar jag Ernest vid Jonas Gyllenspetz kompani i fältlägret den 27 augusti. Går från fältvabel till fänrik. Troligen ligger ”fältlägret” i Halland någonstans. Ernest fanns nästan helt säkert med i slaget vid Genevadsbro den 31 augusti och kanske också slaget vid Hjärtum den 27 september. (bildid: A0053688_00472)
År 1658 hittar jag Ernest i Robert Moffats kompani. Ernest har då avancerat till löjtnant. (bildid: A0053699_00249)
År 1659 hittar jag Ernest i Valentin Rehfeldts kompani i Köpenhamn. Han är löjtnant och finns mycket troligt med i stormen mot Köpenhamn i februari månad. (bildid: A0053712_00142)
År 1660 hittar jag Ernest i Valentin Rehfeldts kompani i Köpenhamn. Ernest är löjtnant. (bildid: A0053727_00015)
År 1661 hittar jag Ernest i Valentin Rehfeldts kompani i Halmstad den 14 september. Ernest är löjtnant. (bildid: A0053744_00194)
År 1662 Tar  jag gärna emot info om någon har
År 1663 hittar jag Ernest vid Vilhelm Pendricks kompani där han mönstras i Örebro. Löjtnant. (bildid: A0053792_00182)
År 1664 hittar jag Ernest vid Vilhelm Pendricks kompani och mönstras i november månad. Löjtnant. (bildid: A0053782_00102)
År 1665 Tar gärna emot info om det finns
År 1666 hittar jag Ernest i Vilhelm Pendricks kompani där han mönstras i Örebro den 30 maj. Löjtnant. (bildid: A005353814_00118)
År 1667 Tar gärna emot info
År 1668 hittar jag Ernest i Göran Stjernas kompani där han mönstras i Örebro den 30 maj. Löjtnant. (bildid: A0053825_00100)
År 1669 hittar jag Ernest i Göran Stjernas kompani då han mönstras i Örebro den 6 september. Löjtnant. (bildid: A0053835_00221)
År 1670 hittar jag Ernest i Göran Stjernas kompani då han mönstras i Örebro. Löjtnant. (bildid: A005353857_00364)
År 1671 hittar jag Ernest i Göran Stjernas kompani då han mönstras i Örebro. (bildid: A0053864_00026)
År 1672 hittar jag Ernest i Jonas Dahlmans kompani då han mönstras i Göteborg den 20 maj. Löjtnant. Ernest avseglar med sitt kompani ner till Bremen troligen samma månad. (bildid: A0053875_00450)
År 1673 hittar jag Ernest i Carlsburg ( nuv. Bremerhaven), Bremen, där han finns i Jonas Dahlmans kompani. (bildid: A0053893_00069)
År 1674 hittar jag Ernest i Carlsburg (nuv. Bremerhaven), Bremen, där han mönstras av Jonas Dahlman i august och september månad. (bildid: A0053893_00069)
År 1675 stupar Ernest Höffner i ett utfall mot  vid Carlsburg. Troligen är datumet den 1 oktober då även hans kapten Jonas Dahlman tas till fånga och avlider av skador han ådragit sig i utfallet. Den 22 januari 1676 kapitulerar Carlsburg och då tas Ernests son Ernest till fånga och skickas hem till Göteborg under hösten 1676. Jag finner det osannolikt att sonen Ernest fanns med i utfallet den 1 oktober eftersom troligen bara de mest erfarna soldaterna utsågs. 200 man från fästningen fick i uppdrag att mota bort 800 fiendesoldater som fanns vid Lehe strax norr om Carlsburg (Bremerhaven). Uppgiften blev dom övermäktig. (bildid: A0053924_00079)